Những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT Quốc Gia 2017

Thứ bảy - 10/06/2017 00:01

Những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT Quốc Gia 2017

Những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT Quốc Gia 2017
Những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT Quốc Gia 2017

I.  TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH

1. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi:

      a) Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi chung Giấy chứng minh nhân dân) nhận Thẻ dự thi;

    b) Nếu thấy những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo cáo ngay cho cán bộ của Điểm thi để xử kịp thời;

    c) Trường hợp bị mất Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.

2. Mỗi buổi thi, mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi hướng dẫn của CBCT. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

      a) Trình Thẻ dự thi cho CBCT;

    b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không chức năng soạn thảo văn bản, không thẻ nhớ (theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ GDĐT); Atlat Địa Việt Nam đối với môn thi Địa (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì); các loại máy ghi âm ghi hình chỉ chức năng ghi thông tin không truyền được thông tin không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không thiết bị hỗ trợ khác;

    c) Không được mang vào phòng thi khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tinthể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi quá trình chấm thi.

4. Trong phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

      a) Ngồi đúng vị trí ghi số báo danh của mình;

    b) Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp;

    c) Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi phát đề;

    d) Không được trao đổi, quay cóp hoặc những cử chỉ, hành động gian lận làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép nói, thí sinh đứng trình bày công khai với CBCT ý kiến của mình;

    đ) Không được đánh dấu hoặc làm hiệu riêng, không được viết bằng bút chì trừ vẽ đường tròn bằng compa các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực màu đỏ);

    e) Khi hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;

    g) Bảo quản bài thi nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng. Nếu phát hiện người khác xâm hại đến bài thi của mình phải báo cáo ngay cho CBCT để xử lý;

    h) Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi số tờ giấy thi đã nộp xác nhận vào Phiếu thu bài thi. Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu TLTN (đối với bài thi trắc nghiệm);

    i) Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh thể được ra khỏi phòng thi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;

    k)Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi khu vực thi của thí sinh do Trưởng Điểm thi quyết định.

5. Khi dự thi các môn trắc nghiệm, ngoài các quy định tại khoản 4 Phần này, thí sinh phải tuân thủ các quy định dưới đây:

    a) Phải làm bài thi trên Phiếu TLTN được in sẵn theo quy định của Bộ GDĐT. Chỉ được bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô đề thi ô trả lời. Trong trường hợp nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ô cũ, rồi ô mình lựa chọn;

    b) Điền chính xác đủ thông tin vào các mục trống phía trên Phiếu TLTN, đối với số báo danh phải ghi đủ đủ phần số (kể cả các số 0 phía trước); điền chính xác đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

    c) Khi nhận đề thi cần lưu ý: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi KHTN hoặc KHXH cùng một đề thi, nếu không cùng đề thi, thí sinh phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi thí sinh nhận đề thi. Phải để đề thi dưới tờ Phiếu TLTN; không được xem nội dung đề thi khi CBCT chưa cho phép;

    d) Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một đề thi;

    đ) Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài, phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT tên vào hai Phiếu thu bài thi;

     e) Chỉ được rời phòng thi sau khi CBCT đã kiểm đủ số Phiếu TLTN của cả phòng thi cho phép ra về.

6. Khi sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của CBCT.

II. DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI

    Theo quy chế thi THPT quốc gia, các máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi máy tính không chức năng soạn thảo văn bản không thẻ nhớ để lưu dữ liệu. Cụ thể:

               - Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus va FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus.

               - VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II.

               - Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS VN 570 ES, VN-570 ES Plus.

               - Sharp EL 124A, EL 2505, EL 506W, EL 509WM.

               - Canon F-788G, F-789GA.

           các máy tính tương đương.

III. LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI TỔ HỢP

    - Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo Lịch thi trên cùng một phiếu TLTN. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN.

    - Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp cùng một đề thi; thí sinh ghi đề thi này trên Phiếu TLTN để theo dõi;

    - Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH): CBCT thí sinh mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo giấy nháp mới đúng Lịch thi. Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ 2, CBCT thu đề thi giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học Giáo dục công dân) cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

    - Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: CBCT thí sinh mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. Trường hợp đặc biệt, thí sinh ra ngoài phòng thi phải được phép của CBCT, thí sinh này phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT; thí sinh ra ngoài phòng thi dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

    - Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: CBCT thí sinh mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học Giáo dục công dân) cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

​Trên đây là những lưu ý đối với thí sinh trước khi tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia. CHÚC CÁC EM THI TỐT!

Tác giả: Nguyễn Đình Thành

Nguồn tin: Thi THPT Quốc Gia

Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn Trường THPT Sông Đốc là vi phạm bản quyền

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:1038 | lượt tải:370

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:1232 | lượt tải:348

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:1993 | lượt tải:724

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:9438 | lượt tải:4204

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:4183 | lượt tải:1457
 • Đang truy cập24
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm22
 • Hôm nay13,449
 • Tháng hiện tại17,189
 • Tổng lượt truy cập13,278,748
Trong tình yêu chúng ta khẳng định nhau chứ không phải thống trị nhau. Yêu đương không phải là thắng hay bại mà là nâng đỡ lẫn nhau.Tư tưởng phương Tây
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây