STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 114/QĐ-THPT 11/10/2018 Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân
2 148/QĐ-THPT 13/09/2018 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởngQuy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởngPhân công nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
3 2191/SGDĐT-TCCB 11/09/2018 Về việc Đẩy nhanh tiến độ mở lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV THPT do trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức
4 1671/KH-SGDĐT 12/07/2018 Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè 2018
5 04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 O1 /2018/TT-BGDĐT 26/01/2018 Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
7 31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
8 5855/BGDĐT-GDCTHSSV 12/12/2017 Về việc phát động hưởng ứng Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018
9 5814/BGDĐT-GDTrH 07/12/2017 Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018.
10 5816/BGDĐT-GDTrH 07/12/2017 Về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018
11 20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 THÔNG TƯ
Quy địnhtiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng
chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
12 3745/BGDĐT-GDCTHSSV 17/08/2017 V/v hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017 - 2018
13 2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Ngày 8/8/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục. Theo đó, năm học 2017 - 2018, toàn ngành Giáo dục tiếp tục triển khai 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản với những nội dung cụ thể.
14 2148/SGDĐT-CTTT 07/08/2017 Hướng dẫn viết bài thu hoạch Chính trị hè 2017
15 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
16 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
17 1978/KH-SGDĐT 17/07/2017 Bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho đội ngũ CBQL, giáo viên và sinh hoạt đầu khóa cho Sinh viên
18 16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 THÔNG TƯ
Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng
người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
19 04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
20 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
21 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
22 05/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
23 35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
24 2748/QĐ-SGDĐT 30/11/2015 Quyết định Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức viên chức
25 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
26 11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
27 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 08/03/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
28 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 08/03/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
29 47/2012/TT-BGDĐT 07/12/2012 Thông tư ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
30 17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
31 58/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Thông tư ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
32 30/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
33 19/2011/TT-BTTTT 01/07/2011 Thông tư Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
34 12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Phát động cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội biên phòng
  Đối tượng tham gia: Tất cả CB-GV-NV trường THPT Sông Đốc, mỗi người viết 01 bài nộp qua mail trường theo địa chỉ c3songdoc.camau@moet.edu.vn
  Hạn chót: 17h00 ngày 25/08/2018


 • Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè 2018 - Điều chỉnh
  Thời gian: 7h30 ngày 08/08/2018
  Địa điểm: Trường Chính trị Tỉnh Cà Mau.
  Xem văn bản Tại đây

 • Sinh hoạt chi bộ Tháng 08
  Thời gian: 8h00 ngày 06/08/2018
  Địa điểm: Phòng máy chiếu.

 • Họp Lãnh đạo mở rộng
  Thời gian: 8h00 ngày 15/08/2018
  Địa điểm: Phòng máy chiếu.

 • Họp Hội đồng sư phạm Tháng 08
  Thời gian: 8h00 ngày 16/08/2018
  Địa điểm: Phòng máy chiếu.

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:63 | lượt tải:16

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:159 | lượt tải:63

2191/SGDĐT-TCCB

Đầy nhanh tiến độ Bồi dưỡng GV THPT

Lượt xem:56 | lượt tải:28

1671/KH-SGDĐT

Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè 2018

Lượt xem:578 | lượt tải:146

04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:378 | lượt tải:94
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay3,672
 • Tháng hiện tại61,557
 • Tổng lượt truy cập3,084,803
Tình yêu là điều kiện, nơi đó hình ảnh của người khác cần thiết cho chính bản thân của bạn.R. A. Heinlein
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây