KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2014

Thứ sáu - 28/02/2014 20:33

 

  SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51/KH-THPT-SĐ

                      Sông Đốc, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

 
 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC;

- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý trong nhà trường việc thực hiện những nội dung, nhiệm vụ kiểm soát TTHC của nhà trường;

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính của đơn vị;

- Nâng cao chất lượng các quy định TTHC theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất;

- Kiểm tra, rà soát và đề nghị cấp trên điều chỉnh hoặc bãi bỏ những quy định, thủ tục không hợp lý, trái quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định;

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền;

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích hoặc có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về tổ chức,  nhân sự:

- Kiện toàn nhân sự của các tổ chức, bộ phận về công tác kiểm soát TTHC.

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của đơn vị. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3/2014.

2. Ban hành các văn bản thực hiện cơ chế kiểm soát thủ tục hành chính:

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ thực hiện kiểm soát TTHC trong nhà trường.

- Bổ sung các quy định về nhiệm vụ kiểm soát TTHC vào chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, bộ phận trong nhà trường.

Những nội dung trên sẽ hoàn thành trong tháng 3/2014.

3. Công tác công bố, công khai thủ tục hành chính:

- Cập nhật bổ sung thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC mới được ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của của nhà trường hay của cấp trên.

- Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai và thực hiện TTHC tại trường. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên.

Những nội dung trên sẽ hoàn thành trong tháng 4/2014.

4. Tổ chức rà soát các quy định, thủ tục hành chính:

- Xây dựng kế hoạch rà soát TTHC trên cơ sở Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 của Sở GD&ĐT Cà Mau, của UBND tỉnh Cà Mau và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hoàn thành trong tháng 06/2014.

- Thực hiện đơn giản hóa TTHC theo đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở GD&ĐT Cà Mau.

5. Tăng cường trách nhiệm giải quyết và đảm bảo quyền giám sát của các nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Thường xuyên tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

- Thực hiện công khai thông tin về kết quả giải quyết TTHC, nhất là các trường hợp chậm trễ, lý do chậm trễ của từng trường hợp trên trang web của trường.

6. Công tác thông tin và truyền thông:

- Xây dựng chuyên mục về hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên trang Web của trường. Hoàn thành trong tháng 05/2014.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và triển khai thực hiện trong đơn vị. Hoàn thành trong tháng 03/2014.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm soát TTHC trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Thực hiện từ tháng 04/2014.

7. Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra về kiểm soát thủ tục hành chính:

- Lập danh sách cán bộ phụ trách tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành chính do cấp trên tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC của đơn vị. Thực hiện trong tháng 05/2014.

- Tổ chức họp định kỳ, rút kinh nghiệm về thực hiện công tác kiểm soát TTHC và báo báo về cấp trên đúng thời gian quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức, bộ phận căn cứ Kế hoạch này để tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan tổ của mình.

2. Giao cho Tổ kiểm soát TTHC thực hiện kế hoạch này và hướng dẫn các tổ chức, bộ phận trong đơn vị thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của trường THPT Sông Đốc năm 2014.

 

Nơi nhận:

-Sở GD&ĐT (b/c);

-Các tổ chức, bộ phận(t/h);

-Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

   Nguyễn Tấn Nguyên

 

Tác giả bài viết: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Hướng nghiệp Khối 12 - Tuần 27
  Lớp 12C1: Thứ 5 - Tiết 4
  Lớp 12C2: Thứ 4 - Tiết 4
  Lớp 12C3: Thứ 6 - Tiết 4
  Lưu ý: Học buổi chiều tại Phòng học 12C5


 • Hướng nghiệp Khối 12 - Tuần 28
  Lớp 12C4: Thứ 2 - Tiết 1
  Lớp 12C5: Thứ 2 - Tiết 2
  Lớp 12C6: Thứ 6 - Tiết 4
  Lưu ý: Học buổi chiều tại Phòng học 12C5

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:981 | lượt tải:345

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:1176 | lượt tải:326

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:1820 | lượt tải:666

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:9229 | lượt tải:4133

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:4021 | lượt tải:1407
 • Đang truy cập32
 • Hôm nay1,854
 • Tháng hiện tại135,309
 • Tổng lượt truy cập12,927,315
Trong tình yêu chúng ta khẳng định nhau chứ không phải thống trị nhau. Yêu đương không phải là thắng hay bại mà là nâng đỡ lẫn nhau.Tư tưởng phương Tây
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây