KẾ HOẠCH THÁNG 02&3/2016

Thứ năm - 28/01/2016 20:33
        SỞ GD&ĐT CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
 
   
 

KẾ HOẠCH THÁNG 2&3/ 2016
v     Người thực hiện: Nguyễn Tấn Nguyên
v     Công việc phụ trách: Phụ trách chung
I-/ Đánh giá hoạt động tháng 01/2016:
1-/ Ưu điểm:
- Thực hiện tương đối tốt các kế hoạch đề ra:
+ Tổ chức ôn tập, kiểm tra CLBM HKI, đánh giá xếp loại 2 mặt HS HKI đúng tiến độ
+ Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém cho cả 3 khối đúng theo kế hoạch.
+ Thành lập và tổ chức BDHSG 10 và 11 đúng thời gian quy định.
- Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016.
- Hoàn thành đối chiếu ngân sách, cấp lương,….kịp thời.
- Tổ chức họp PPHS đúng theo kế hoạch,…
2-/ Tồn tại:
- Nề nếp học tập của một số lớp chưa tốt (cả chính khóa và dạy thêm).
- Tỉ lệ chuyên cần không cao, còn hiện tượng bỏ tiết, nghỉ học không phép.
- Tình trạng HS vi phạm quy chế thi, kiểm tra tăng cao.
II-/ Kế hoạch tháng 2&3/2016:
1-/ Công tác tổ chức:
- Thành lập Ban giám khảo, Ban tổ chức tổ chức các phong trào của Đoàn thanh niên.
- Thành lập Đoàn dẫn đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh.
- Sắp xếp, bố trí lại giáo viên thừa.
2-/ Công tác chỉ đạo, kiểm tra hoạt động chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học.
- Thực hiện kiểm tra CĐ, HĐSP nhà giáo và dự giờ đột xuất theo kế hoạch.
- Chỉ đạo chuyên môn tăng cường quản lý hoạt động dạy – học; nâng cao chất lượng giờ dạy chính khóa, dạy thêm khối 10, 11 và 12; duy trì lớp ôn thi tốt nghiệp 12 và lớp ôn thi Đại học.
- Phát động thi đua dạy tốt, học tốt trong CB- GV- NV nhân hai chủ điểm trong tháng 02 và 03 (03/02, 08/03 và 26/ 03/ 2016). Chú trọng nề nếp, chất lượng soạn giảng, chất lượng hồ sơ, sổ sách; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT; sử dụng đồ dùng trong giảng dạy; tham gia tích cực và có hiệu quả phong trào thao giảng chào mừng ngày 26/3/2016.
- Hướng dẫn học sinh khối 12 đăng ký địa điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 (tham gia cum địa phương hay cụm quốc gia), rà soát việc đăng ký môn thi tự chọn, tổ chức cho học sinh học quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy chế xét tuyển CĐ-ĐH năm 2016.   
- Nhắc nhở Chuyên môn tăng cường luyện tập cho đội tuyển điền kinh; hoàn thành hồ sơ, thủ tục đăng kí dự thi; tạo mọi điều kiện cho đội tuyển điền kinh tham gia thi đấu và đạt kết quả tốt nhất.
- Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh đúng thời gian quy định.
- Chỉ đạo Chuyên môn kiểm tra việc sử dụng phương tiện và đồ dùng dạy học của giáo viên.
- Làm tốt công tác tổng hợp, báo cáo chất lượng khảo sát giữa kì II.
- Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi “ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm 2016”.
- Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp (ngày 11/3/2016).
- Nộp SKKN (đối với CB-GV-NV có đăng ký thi đua từ chiến sĩ cấp cơ sở trở lên): ngày 05/3/2016.
3-/ Công tác chủ nhiệm:  
- Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 15 phút đầu buổi; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm; hạn chế học sinh tốn tiết, bỏ học đặc biệt là tuần trước và sau tết Nguyên đán.
- Nhắc nhở, đôn đốc, quản lý chặt chẽ nề nếp học tập của học sinh (cả chính khóa, dạy thêm, ôn thi TN, ôn thi CĐ-ĐH…), hạn chế tối đa tình trạng bị điểm kém.
- Tổng hợp danh sách học sinh chưa hoàn thành tiền học phí kì II (ghi rõ nguyên nhân) và gửi về cho đ/c Nguyên vào nhày 18/03/2016.
- Cập nhật số buổi nghỉ vào sổ điểm lớp, hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm.
- Kiểm tra hồ sơ học sinh và báo cáo cho lãnh đạo trường vào ngày 05/3/2016.
- Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua của lớp đạt hiệu quả.
- Tích cực tham gia cuộc thi “ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm 2016”.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện hoạt động NGLL.
4-/ Công tác đoàn thể:   
4.1-/ Công đoàn:
- Phát động các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày 03/02, 08/3 và 26/3/2016; tổ chức tốt buổi họp mặt ngày 08/3.
- Cấp tiền tết cho CBGV-NV kịp thời.
- Tổ chức, triển khai chuyên đề “Làm theo” Bác năm 2016.
4.2-/ Đoàn thanh niên:
- Tiếp tục kiểm tra nề nếp học sinh.
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng ngày 26/03/2016.
5-/ Tài chính:
- Cấp lương đúng thời gian quy đinh.
- Hoàn thành đối chiếu quỹ và bàn giao trong tháng 02/2016.
- Tổ chức cấp tiền tết cho CBGV-NV kịp thời.
6-/ Lao động, CSVC:
- Bố trí lao động dọn dẹp về sinh khuôn viên trường trước và sau Tết.
7-/ Nội dung khác:
- Nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 05/02 đến hết ngày 14/2/2016.
- Tổ chức chúc Tết CB-GV-NV nhà trường lúc 8h00, ngày mùng 3 Tết (Tập trung tại trường).
- Dịch vụ căn tin, nhà xe, VPP hoàn thành đăng ký thẻ môn bài trong tháng 02/2016.
                                                                   Sông Đốc, ngày 28 tháng 01 năm 2016
                                                                                 Người lập KH
                                                                                       (Đã ký)
 
 
 
                                                                                         Nguyễn Tấn Nguyên      
 
 
 
 

Tác giả bài viết: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Phát động cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội biên phòng
  Đối tượng tham gia: Tất cả CB-GV-NV trường THPT Sông Đốc, mỗi người viết 01 bài nộp qua mail trường theo địa chỉ c3songdoc.camau@moet.edu.vn
  Hạn chót: 17h00 ngày 25/08/2018


 • Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè 2018 - Điều chỉnh
  Thời gian: 7h30 ngày 08/08/2018
  Địa điểm: Trường Chính trị Tỉnh Cà Mau.
  Xem văn bản Tại đây

 • Sinh hoạt chi bộ Tháng 08
  Thời gian: 8h00 ngày 06/08/2018
  Địa điểm: Phòng máy chiếu.

 • Họp Lãnh đạo mở rộng
  Thời gian: 8h00 ngày 15/08/2018
  Địa điểm: Phòng máy chiếu.

 • Họp Hội đồng sư phạm Tháng 08
  Thời gian: 8h00 ngày 16/08/2018
  Địa điểm: Phòng máy chiếu.

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:100 | lượt tải:25

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:215 | lượt tải:82

2191/SGDĐT-TCCB

Đầy nhanh tiến độ Bồi dưỡng GV THPT

Lượt xem:88 | lượt tải:34

1671/KH-SGDĐT

Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè 2018

Lượt xem:616 | lượt tải:153

04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:417 | lượt tải:108
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay3,566
 • Tháng hiện tại56,167
 • Tổng lượt truy cập3,257,249
Tình yêu là điều kiện, nơi đó hình ảnh của người khác cần thiết cho chính bản thân của bạn.R. A. Heinlein
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây