Những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT Quốc Gia 2017

Thứ bảy - 10/06/2017 00:01

Những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT Quốc Gia 2017

Những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT Quốc Gia 2017
Những lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT Quốc Gia 2017

I.  TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH

1. CómặttạiphòngthiđúngthờigianquyđịnhghitrongGiấybáodựthiđểlàmthủtụcdựthi:

      a) XuấttrìnhGiấychứngminhnhândânhoặcThẻcăncướccôngdân(gọichungGiấychứngminhnhândân)nhậnThẻdựthi;

    b) Nếuthấynhữngsaisótvềhọ,tênđệm,tên,ngày,tháng,nămsinh,đốitượngưutiên,khuvựcưutiên,phảibáocáongaychocánbộcủaĐiểmthiđểxửkịpthời;

    c) Trườnghợpbị mấtGiấychứngminhnhân dânhoặccácgiấytờcầnthiếtkhác,phảibáocáongaychoTrưởngĐiểmthiđểxemxét,xửlý.

2. Mỗibuổithi,mặttạiphòngthiđúngthờigianquyđịnh,chấphànhhiệulệnhcủaBanCoithihướngdẫncủaCBCT.Thí sinhđếnchậm quá15phútsaukhihiệulệnhtínhgiờlàmbàisẽkhông đượcdựthibuổithiđó.

3. Khivàophòngthi,phảituânthủcácquyđịnhsauđây:

      a) TrìnhThẻdựthichoCBCT;

    b) Chỉđược mang vàophòngthi bútviết,bútchì,compa,tẩy,thướckẻ,thướctính;máytínhbỏtúikhôngchứcnăngsoạnthảovănbản,khôngthẻnhớ(theoquyđịnhtronghướngdẫntổchứcthiTHPTquốcgiahằngnămcủaBộGDĐT);AtlatĐịaViệt NamđốivớimônthiĐịa (do Nhàxuất bảnGiáodụcViệtNamấnhành,khôngđượcđánhdấuhoặcviếtthêmbất cứ nộidunggì);các loạimáyghiâmghihìnhchỉchứcnăngghithôngtinkhôngtruyềnđượcthôngtinkhôngnhậnđượctínhiệu âmthanh,hình ảnhtrực tiếpnếu khôngthiếtbịhỗtrợkhác;

    c) Khôngđượcmangvàophòngthikhí,chấtgâynổ,gâycháy,đồuốngcồn,giấythan,bútxoá,tàiliệu,thiết bịtruyềntinhoặcchứathôngtinthểlợidụngđểgianlậntrongquátrìnhlàmbàithiquátrìnhchấmthi.

4. Trongphòngthi,phảituânthủcácquyđịnhsauđây:

      a) Ngồiđúngvịtríghisốbáodanhcủamình;

    b) Trướckhilàmbàithi,phảighiđầyđủsốbáodanhvàođềthi,giấythi,PhiếuTLTN,giấynháp;

    c) Khinhậnđềthi,phảikiểmtrakỹsốtrangchấtlượngcáctrangin.Nếupháthiệnthấy đềthiếutranghoặcrách,hỏng,nhoè,mờphảibáocáongayvớiCBCTtrongphòngthi,chậmnhất10phútsaukhiphátđề;

    d) Khôngđượctraođổi,quaycóphoặcnhữngcửchỉ,hànhđộng gianlận làmmấttrậttự phòngthi.MuốnphátbiểuphảigiơtayđểbáocáoCBCT.Khiđượcphépnói,thísinhđứngtrìnhbàycôngkhaivớiCBCTýkiếncủamình;

    đ)Khôngđượcđánhdấuhoặclàmhiệuriêng,khôngđượcviếtbằngbútchìtrừvẽđườngtrònbằngcompacácôtrênPhiếuTLTN;chỉđượcviếtbằngmộtthứmực(khôngđượcdùngmựcmàuđỏ);

    e) Khihiệulệnhhếtgiờlàmbài,phảingừnglàmbàingay;

    g) Bảoquảnbàithinguyênvẹn,khôngđểngườikháclợidụng.Nếuphát hiện người khácxâmhạiđếnbàithicủamìnhphảibáocáongaychoCBCTđểxửlý;

    h) Khinộpbàithitựluận,phảighisốtờgiấythiđãnộpxácnhậnvàoPhiếuthubàithi.Thísinh khônglàmđượcbàicũngphảinộptờgiấythi(đốivới bài thitự luận), PhiếuTLTN(đốivới bài thitrắcnghiệm);

    i) Khôngđượcrờikhỏiphòngthitrongsuốtthờigianlàmbàithitrắcnghiệm.Đốivớibuổithimôntựluận,thísinhthểđượcrakhỏiphòngthikhuvựcthisaukhihết2phần3thờigianlàmbàicủabuổithi,phảinộpbàithikèmtheođề thi,giấynháptrướckhirakhỏiphòngthi;

    k)Trongtrườnghợpcầnthiết,chỉđượcrakhỏiphòngthikhiđượcphépcủaCBCTphảichịusựgiámsátcủacánbộgiámsát;trườnghợpcầncấpcứu,việcrakhỏiphòngthikhuvựcthicủathísinhdoTrưởngĐiểmthiquyếtđịnh.

5. Khidựthi cácmôn trắc nghiệm,ngoàicác quyđịnh tại khoản4Phần này,thísinhphải tuânthủcácquyđịnhdướiđây:

    a) PhảilàmbàithitrênPhiếuTLTNđượcinsẵntheoquyđịnhcủaBộGDĐT.Chỉđượcbằngbútchìđencácôsốbáodanh,ôđềthiôtrảlời.Trongtrườnghợpnhầmhoặcmuốnthayđổicâutrảlời,phải tẩysạchchìôcũ,rồiômìnhlựachọn;

    b) Điềnchínhxácđủthôngtinvàocácmục trốngphíatrênPhiếuTLTN,đốivớisốbáodanhphảighiđủđủphầnsố(kểcảcácsố0phíatrước);điềnchínhxácđềthivàohaiPhiếuthubàithi;

    c) Khinhậnđềthicầnlưuý:CácmônthithànhphầntrongmỗibàithiKHTNhoặcKHXHcùngmộtđềthi,nếukhôngcùngđềthi,thísinhphảibáocáo ngayvớiCBCTtrongphòngthi,chậmnhất10phútsaukhithísinhnhậnđề thi.Phảiđể đềthidướitờPhiếuTLTN;khôngđượcxemnộidungđềthikhiCBCTchưachophép;

    d) Phảikiểmtrađềthiđểđảm bảođủsốlượngcâuhỏinhưđãghitrongđềtấtcảcáctrangcủađềthiđềughicùngmộtđềthi;

    đ) Khôngđượcnộpbàithitrướckhihếtgiờlàmbài.Khihếtgiờlàmbài,phảinộpPhiếuTLTNchoCBCTtênvàohaiPhiếuthubàithi;

     e) ChỉđượcrờiphòngthisaukhiCBCTđãkiểmđủsốPhiếuTLTNcủacảphòngthichophépravề.

6. Khisựviệcbấtthườngxảyra,phảituyệtđốituântheosựhướngdẫncủaCBCT.

II. DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI

    TheoquychếthiTHPTquốcgia,cácmáytínhbỏtúiđượcphépmangvàophòngthimáytínhkhôngchứcnăngsoạnthảovănbảnkhôngthẻnhớđểlưudữliệu.Cụthể:

               - CasioFX570MS,FX570ESPlusvaFX570VNPlus,FX500MS,FX500VNPlus.

               - VinaCal500MS,570MS,570ESPlus,570ESPlusII.

               - VietnamCalculatorVN-500RS,VN500ES,VN500ESPlusFunction,VN570RSVN570ES,VN-570 ESPlus.

               - SharpEL124A,EL2505,EL506W,EL509WM.

               - CanonF-788G,F-789GA.

           cácmáytínhtươngđương.

III. LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI TỔ HỢP

    - Thísinhlàmbàicác mônthi thànhphần củabàithitổhợptheoLịchthitrêncùngmộtphiếuTLTN.Hếtthờigianlàmbàicủamônthithànhphầncuốicùngcủabàithitổhợp,CBCTmớithuPhiếuTLTN.

    - Cácmônthithànhphầntrongmỗibàithitổhợpcùngmộtđềthi;thísinhghiđềthinàytrênPhiếuTLTNđểtheodõi;

    - Thísinhthi2mônthithànhphầnliêntiếp(baogồmcảthísinhGDTXthibàithiKHXH):CBCTthísinhmặttạiphòngthitrướcgiờphátđềthiítnhất15phútđểlàm côngtácchuẩnbị.Ngaysaukhihếtgiờlàmbàicủa môn thithànhphần thứ nhấtcủamình,thísinhphảidừngbút,CBCTthuđềthigiấynhápcủathísinh,sauđóCBCTphátđềthimônthithànhphầntiếptheogiấynhápmớiđúngLịchthi.Khihếtgiờlàmbàimônthithànhphầnthứ2,CBCTthuđề thigiấynhápcủathísinh(trừmônthiSinhhọcGiáodụccôngdân)chothísinhravềdướisựhướngdẫncủacánbộgiámsát.

    - Thísinhthi2mônthithànhphầnkhôngliêntiếp:CBCT thí sinh mặt tại phòngthi trước giờ phátđềthi ítnhất15 phútđểlàmcôngtác chuẩnbị. Ngaysaukhihếtgiờlàmbàicủamônthithànhphầnthứnhất,thísinhphảidừngbút,nộpđềthi,giấynhápchoCBCT.Thísinhphảingồinguyênvịtrí,giữtrậttự,úpPhiếuTLTNxuốngmặtbànbảoquảnPhiếuTLTNtrongsuốtthờigianchờthimônthànhphầntiếptheo.Trườnghợpđặcbiệt,thísinhrangoàiphòngthiphảiđượcphépcủaCBCT,thísinhnày phảinộpPhiếuTLTNchoCBCT;thísinhrangoàiphòngthidướisựhướngdẫncủacánbộgiámsát.

    - Thísinhchỉthi1 môn thi thànhphần: CBCT thísinhmặttạiphòngthitrướcgiờphátđềthiítnhất15phútđểlàm côngtácchuẩnbị.Ngaysaukhihếtgiờlàmbài,CBCTthuPhiếuTLTN,thuđềthigiấynhápcủathísinh(trừcácmônthiSinhhọc Giáodụccôngdân) chothísinhra về dướisựhướngdẫncủacánbộgiámsát.

​Trên đây là những lưu ý đối với thí sinh trước khi tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia. CHÚC CÁC EM THI TỐT!

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Thành

Nguồn tin: Thi THPT Quốc Gia

Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn Trường THPT Sông Đốc là vi phạm bản quyền

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thông tin đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018
  Các em xem chi tiết Tại đây
  Báo sai sót cho Thầy Thành. Hạn chót 20/04/2018.

 • Thi nghề Tin học văn phòng lớp 11
  Thời gian: 7h00 ngày 22/04/2018
  Địa điểm: Trường THPT Sông Đốc.
  Lưu ý: Các em học sinh lớp 11 tham gia theo danh sách trên Bảng thông báo

Bộ Giáo dục - Đào tạo
Văn bản điện tử
HS đăng nhập thi Quốc Gia
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
UBND Tỉnh Cà Mau
Đề án tuyển sinh 2017
Trường học kết nối

04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:103 | lượt tải:18

O1 /2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao

Lượt xem:362 | lượt tải:20

31/2017/TT-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Lượt xem:701 | lượt tải:22

5855/BGDĐT-GDCTHSSV

Về việc phát động hưởng ứng Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018

Lượt xem:147 | lượt tải:20

5814/BGDĐT-GDTrH

Về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018

Lượt xem:750 | lượt tải:286

Thống kê

 • Đang truy cập43
 • Hôm nay2,899
 • Tháng hiện tại62,763
 • Tổng lượt truy cập2,301,221
Không bè bạn, thế giới chỉ còn có hoang vu.Anonymous
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây