Kế hoạch tháng 10/2015

Chủ nhật - 27/09/2015 21:29

Kế hoạch tháng 10/2015

Kế hoạch tháng 10/2015
Kế hoạch tháng 10/2015

        SỞ GD&ĐT CÀ MAU                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Trường THPT Sông Đốc                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015

v     Người thực hiện: Nguyễn Tấn Nguyên

v     Công việc phụ trách: Phụ trách chung.

I-/ Đánh giá hoạt động tháng 8&9/2015

1- Ưu điểm:

- Tổ chức tuyển sinh, sắp xếp biên chế lớp đúng kế hoạch.

- Phân công giáo viên, tổ chức dạy học HKI đúng thời gian quy định.

- Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm như lao động, cho HS mượn SGK,…

- Tổ chức dạy thêm, BDHSG theo kế hoạch đề ra.

- Chuyên môn đã thực hiện tốt việc khảo sát chất lượng đầu năm, đăng ký chỉ tiêu bộ môn, các kế hoạch của CM thực hiện đúng theo kế hoạch. Nề nếp dạy học tương đối tốt.

- GVCN tham gia tương đối đầy đủ các tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt cuối tuần.

- Hoàn thành một số loại HSSS đầu năm như sổ báo giảng, sổ theo dõi tiết học,…

- Kế toán thực hiện tốt một số chính sách cho HS như bảo hiểm, tổng hợp được các khoản thu đầu năm.

- Tổ chức tương đối tốt Đại hội CMHS đầu năm.

2- Hạn chế:

- Một số GV còn đi trễ (quên giờ).

- Chất lượng soạn giảng chưa tốt (ý kiến của Đoàn Thanh tra).

- Việc quản lý giờ dạy, nhất là dạy thêm của một số GVBM chưa tốt.

- Một bộ phận HS lười học, ý thức học tập chưa cao, nề nếp học tập chưa tốt như 11C6.

- Chưa tổ chức được Đại hội Đoàn trường, Hội nghị CC-VC theo kế hoạch.

- Một số HS chưa hoàn thành các khoản đầu năm.

II-/ Kế hoạch hoạt động tháng 10/2015

1- Công tác tổ chức:

- Thành lập Ban giám khảo chấm thi GVG vòng trường, Hội đồng khoa học.

- Tổ chức Đại hội Đoàn trường và Hội nghị CC-VC.

- Sắp xếp cho GV mới về (nếu có).

- Hoàn thành Đề án vị trí việc làm.

2- Công tác chỉ đạo, kiểm tra hoạt động chuyên môn:

- Phát động thi đua trong CB-GV-NV nhân chủ điểm 15/10 & 20/11: Chú trọng công tác hồ sơ, sổ sách; tăng cường nề nếp soạn giảng, chất lượng dạy học.

- Chỉ đạo chuyên môn tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG 12, tổ chức thi chọn HSG 12 vòng trường, tham gia dự thi cấp tỉnh.

- Tiếp tục dạy thêm cho cả 3 khối, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở GV.

- Chỉ đạo chuyên môn lập kế hoạch và tổng hợp chất lượng giữa kì 1 (tuần 9).

- Kiểm tra, kí duyệt hồ sơ, sổ sách của các tổ chức, bộ phận (tuần 10)

- Trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch chấm thi GVG vòng trường.

- Chỉ đạo các tổ thực hiện kiểm tra HĐSP và chuyên đề theo kế hoạch. Tiếp tục tổ chức dự giờ đột xuất theo lịch.

- Chỉ đạo các tổ  hạn chế tối đa số tiết trống, nhắc nhở giáo viên tăng cường việc sử dụng và tự làm thiết bị, đồ dùng giảng dạy.

- Chỉ đạo GV môn TD hoàn thành DS đội tuyển, bố trí tập luyện theo kế hoạch.

- Tham gia các lớp tập huấn, các cuộc thi do Sở tổ chức.

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

3- Công tác chủ nhiệm:  

- Chỉ đạo việc kiểm tra, đối chiếu và hoàn thành các loại hồ sơ chủ nhiệm, hoàn thành việc cập nhật sơ yếu lý lịch vào phần mềm Vietschool.      

- Chỉ đạo việc hoàn thành tổng hợp kết quả giữa kỳ và gửi cho PHHS thông qua sổ liên lạc điện tử (tuần 10).

- Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 15 phút đầu buổi; nhắc nhở nề nếp học tập kể cả học thêm; xử lí dứt điểm, kịp thời các trường hợp vi phạm nội quy và các quy định của nhà trường.

- Thu các khoản dạy thêm kịp thời.

- Hoàn thành hồ sơ CN và sổ điểm lớp (Ngày 24/10/2015).

4- Đoàn thể:  

4.1. Công đoàn:

- Phát động và theo dõi các phong trào thi đua trong thể LĐ-GV-NV chào mừng các chủ điểm 15/10 & 20/11, tập trung vào công tác thực hiện nề nếp giảng dạy và chất lượng giáo dục.

- Hoàn thành tổng hợp đăng ký thi đua, đề tài sáng kiến kinh nghiệm của LĐ-GV-NV gửi cho Hội đồng thi đua khen thưởng ngành.

- Tổ chức họp xét và công nhận kết quả thi đua tháng 9 và 10.

- Cùng với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CC-VC đầu năm.

- Chỉ đạo Ban TTND kiểm tra các khoản thu đàu năm (Từ ngày 19 đến 24/10/2015).

4.2. Đoàn thanh niên:

- Hoàn thành ĐH Đoàn trường, xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016.

- Phát động và theo dõi các phong trào thi đua trong chi đoàn giáo viên, chi đoàn học sinh chào mừng các chủ điểm 15/10 & 20/11/2015.

- Kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm nội quy của học sinh.

5- Tài chính:

- Thực hiện chi trả lương kịp thời.

- Chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách để Ban TTND kiểm tra các khoản thu đầu năm.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách để phục vụ cho Đoàn kiểm tra của Sở.

6- Lao động, CSVC, thư viện:

- Tổ chức lao động dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ xung quanh khuôn viên trường.

- Chuẩn bị địa điểm để xây nhà để xe cho HS.

- Tổ chức các hoạt động thư viện theo kế hoạch, đặc biệt thực hiện hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2015.

7- Một số cuộc họp trong tháng:

- Họp HĐSP: 15h40’, ngày 09/11/2015.

- Hội nghị CC-VC: 7h30’, ngày 11/10/2015.

                                                                    Sông Đốc, ngày 28 tháng 9 năm 2015

                                                                                          Người lập

                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                         Nguyễn Tấn Nguyên     

Tác giả bài viết: Nguyễn Tấn Nguyên

Nguồn tin: Trường THPT Sông Đốc

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thông tin đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018
  Các em xem chi tiết Tại đây
  Báo sai sót cho Thầy Thành. Hạn chót 20/04/2018.

 • Thi nghề Tin học văn phòng lớp 11
  Thời gian: 7h00 ngày 22/04/2018
  Địa điểm: Trường THPT Sông Đốc.
  Lưu ý: Các em học sinh lớp 11 tham gia theo danh sách trên Bảng thông báo

UBND Tỉnh Cà Mau
Bộ Giáo dục - Đào tạo
Trường học kết nối
Đề án tuyển sinh 2017
Văn bản điện tử
HS đăng nhập thi Quốc Gia
Cổng thông tin điện tử Chính phủ

04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:103 | lượt tải:18

O1 /2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao

Lượt xem:362 | lượt tải:20

31/2017/TT-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Lượt xem:701 | lượt tải:22

5855/BGDĐT-GDCTHSSV

Về việc phát động hưởng ứng Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018

Lượt xem:147 | lượt tải:20

5814/BGDĐT-GDTrH

Về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018

Lượt xem:750 | lượt tải:286

Thống kê

 • Đang truy cập24
 • Hôm nay2,899
 • Tháng hiện tại62,363
 • Tổng lượt truy cập2,300,821
Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây