PAREM THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015

Thứ tư - 01/10/2014 23:35

     TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           HỘI ĐỒNG TĐ – KT                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

TIÊU CHÍ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

                 ( Ban hành kèm theo quyết định số 247/QĐ-THPT.SĐ ngày 25/9/2014 của Hiệu trưởng trường THPT Sông Đốc về việc ban hành Tiêu chí  thi đua-khen thưởng

năm học 2014-2015)

                                                   

A. NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI HÀNG THÁNG

 

I/ CHUYÊN CẦN

Các buổi hội, họp, chào cờ, dự giờ theo tiêu chuẩn, lãnh đạo trực (Nếu đi công tác phải có lịch), nghỉ phải có đơn xin nghỉ trước 1 ngày (Trường hợp đặc biệt bổ sung giấy phép sau) nếu không coi như nghỉ không phép. Nhờ người dạy thay phải báo qua tổ trưởng hoặc lãnh đạo trực, nếu không coi như nghỉ không phép. Hai vợ chồng có con nhỏ được miễn một người trong các cuộc họp ngoài giờ hành chính (Con nhỏ dưới 6 tuổi). Nghỉ một tiết không phép, vắng  1 buổi hội, họp không phép ( kể cả chào cờ đầu tháng):                                                     -15 điểm

- GVCN bỏ sinh hoạt 15 phút đầu giờ:                                                         - 5 điểm/1 buổi

- Lãnh đạo bỏ một buổi trực không phép:                                                     - 10 điểm

- Đi trễ  từ 3 đến 5 phút:                                                                                 - 3 điểm/ 1 tiết

- Đi trễ từ 6 đến 10 phút:                                                                             - 06 điểm/ 1tiết

- Đi trễ từ 11 đến 15 phút:                                                                       - 10 điểm/1 tiết

- Quá 15 phút:                                                                                         - 12 điểm/1 tiết

- Ra sớm tính như đi trễ:

- Tự ý mượn người dạy thay (trừ điểm cả 2 người):                               - 5 điểm/1tiết                                                                           

- Vắng có phép vì việc riêng:                                                                         - 02 điểm/1 buổi

- Đi công tác không trừ điểm:

- Đang dự họp xin về:                                                                             - 2 điểm/ 1 lần

- Vắng có phép vì việc riêng ngoài việc trừ điểm hàng tháng còn phải tính tỉ lệ chuyên cần cuối năm.                                                                                              

 

II/ Ý THỨC – ĐẠO ĐỨC -  TÁC PHONG – LỐI SỐNG

 

- Chấp hành sự phân công của lãnh đạo chưa tốt:                             - 10 điểm

- Chuông điện thoại reo trong hội, họp:                                                       - 2 điểm/1 lần

- Nghe điện thoại trong hội, họp:                                                             - 5 điểm/ 1 lần

- Sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp:                                                     - 20 điểm/1 lần

- Có rượu bia khi lên lớp, hút thuốc, ăn, uống trong khuân viên trường trong giờ hành chính:       - 10 điểm/1 lần

- Tinh thần phê và tự phê chưa tốt(không nhận khuyết điểm của bản thân, bao che khuyết điểm của người khác):       - 10 điểm

- Không tham gia các phong trào thi đua:                                                       - 5 điểm/ 1 phong trào

- Phát ngôn bừa bãi, thiếu ý thức xây dựng, gây mất đoàn kết:                     - 10 điểm

- Mặc đồ không đúng quy định vào trường trong giờ hành chính     :           - 5 điểm

- Không đeo thẻ công chức khi làm nhiệm vụ:                                              - 1 điểm/ 1buổi

- Vi phạm ATGT:                                                                                              - 20 điểm/ 1 lần

III/CHẤP HÀNH QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

            Soạn giảng, thực hiện phân phối chương trình, chấm-trả bài kiểm tra, làm điểm, xếp loại học sinh, làm sổ sách báo cáo theo quy định, đánh giá góp ý khi đi dự giờ, lập kế hoạch, trình kế hoạch cũng tính như một loại sổ sách.

- Thiếu một loại sổ, báo cáo theo quy định của trường, của tổ và các tổ chức bộ phận khác:   - 5 điểm

- Nếu nộp một loại sổ, báo cáo không đúng thời gian quy định:                    - 3 điểm

- Một loại hồ sơ, báo cáo được đánh giá chưa tốt:                                     - 4 điểm

- Danh sách lớp không theo thứ tự từ đầu năm đến cuối năm:                        -  5 điểm

- Soạn giảng không đúng PPCT(không có lí do chính đáng), dạy không đúng lịch báo giảng, không đúng PPCT:         - 10 điểm/ 1 tiết

- Không nộp giáo án kí duyệt theo quy định:                                            - 10 điểm/ 1 lần

- Chấm trả bài kiểm tra không đúng thời gian quy định: 01 bài/1 lớp:         - 5 điểm

- Vào điểm nhầm cột 01 môn/ 01 lớp:                                                         -14 điểm

- Thay cắt dán sổ điểm lớn:                                                                      - 20 điểm/1 cột điểm

- Sửa điểm đúng quy chế:         Từ 03 đến 05 lỗi:                                        - 3 điểm/1 môn/ 1 lớp

                                                      Từ 06 đến 10 lỗi:                                      - 5 điểm/ 1 môn/1 lớp

                                                  Từ 11 lỗi đến 15 lỗi:                                     - 10 điểm/ 1 môn/1 lớp

                                                  Từ 16 lỗi trở lên:                                           - 15 điểm/ 1 môn/1 lớp

- Sửa điểm sai quy chế:                                                                                -  02 điểm/01 lỗi

- Sao chép sai giữa bảng điểm và sổ điểm lớn:                                           - 02 điểm/01 lỗi

- Xếp loại học lực học sinh sai:                                                                    - 2 điểm/1 hs

- Vào điểm không đúng thời gian quy định:                                     - 02 điểm/1 môn/ 1 lớp

- Dự giờ không đánh giá góp ý, xếp loại sai tiết dự giờ:                             - 5 điểm

- Thiếu 01 tiết dự giờ theo quy định:                                                - 10 điểm

- Tiết dự giờ không đúng theo lịch báo giảng thì xếp loại yếu:              - 10 điểm

- Thiếu 1 cột điểm trong thời gian kiểm tra:                                    - 10 điểm/1 môn/ 1 lớp

- Không kiểm tra đủ số lần điểm của học sinh:                              - 01 điểm/hs/ 01 môn/ 01 lớp                        

- Dạy không ghi và kí sổ theo dõi tiết học đầy đủ:                             - 5điểm/ 1 tiết/ 1 lớp

- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp, nghiên cứu, vận dụng hoặc có SKKN theo kế hoạch:

+ Tiết dạy có ĐDDH và TBDH không sử dụng:                                      - 5điểm/tiết

+ Không sử dụng các thiết bị trình chiếu, CNTT trong giảng dạy:          - 10 điểm/lần
+ Không có đăng kí và thực hiện đổi mới quản lý, giảng dạy, giáo dục học sinh:   - 10 điểm/lần(trừ vào cuối năm)

- Giáo viên làm điểm sai dẫn đến sai kết quả làm điểm của giáo viên khác bị trừ điểm cả lỗi sai  do mình gây ra cho người khác (bị trừ 2 lần ):       - 5 điểm/1 lỗi

- GVBM không kí, ghi họ tên trong học bạ của học sinh lớp mình dạy:   - 1điểm/1 hs

- GVCN không ghi đầy đủ thông tin trang đầu học bạ (GVCN khối 10), không ghi họ tên, kí, phê học bạ thiếu, chưa đầy đủ:       - 1 điểm/ 1 hs
- MỖI CB-GV-CNV ĐƯỢC HƯỞNG 100 ĐIỂM/ THÁNG

- ĐIỂM XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM LÀ ĐIỂM  TỔNG CỦA CÁC THÁNG ĐÃ ĐƯỢC XÉT VÀ ĐIỂM ĐƯỢC CỘNG NẾU CÓ.

 

ĐIỂM CỘNG

 

1. HIỆU TRƯỞNG: 30 điểm

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: 25 điểm

3. BÍ THƯ ĐOÀN: 25 điểm

4. CTCĐ,P. BÍ THƯ. TỔ TRƯỞNG: 20 điểm

5. GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG TRƯỜNG: 15 điểm, VÒNG TỈNH: 45 điểm

6. GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH: GIẢI NHẤT: 30, GIẢI NHÌ: 25 điểm, GIẢI BA: 20 điểm, GIẢI KK: 15 điểm

7. GIÁO VIÊN CN: 20 điểm

8. GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KÌ THI, HỘI THI, HỘI DIỄN  ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM NHƯ GIÁO VIÊN CÓ HS GIỎI VÒNG TỈNH.

9. CÁC KIÊM NHIỆM KHÁC ĐƯỢC CỘNG: 10 điểm

10. THAM GIA CÁC PHONG TRÀO CẤP TỈNH ĐƯỢC CỘNG: 5 điểm/ 1 phong trào(nếu được giải chỉ được cộng điểm giải)

* Ghi chú:

- Nếu nghỉ 15 ngày hành chính trong 1 tháng thì không được cộng điểm tháng đó.

- Các chức vụ, kiêm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mới được cộng điểm.

- Gia đình có đám tang, bản thân bị bệnh, bản thân kết hôn, con, cha, mẹ bị bệnh nặng (không người chăm sóc) thì không trừ điểm nhưng tính tỉ lệ chuyên cần cuối năm.

- Làm điểm và xếp loại học lực của học sinh tính vào tháng cuối của HK.

- Nếu nhiều kiêm nhiệm được cộng điểm cho kiêm nhiệm có số điểm cao nhất.

- Giáo viên có học sinh giỏi vòng tỉnh được cộng điểm cho giải cao nhất.

- Nếu đạt giáo viên giỏi vòng trường và vòng tỉnh chỉ được cộng điểm vòng tỉnh.

* Trương hợp có số điểm bằng nhau sẽ xét ưu tiên theo thứ tự như sau:

1. Đạt GVG vòng tỉnh, giáo viên tham gia các phong trào đạt giải vòng tỉnh

2. Tỉ lệ chuyên cần

3. Có nhiều kiêm nhiệm

4. Công tác mũi nhọn

5.GV giỏi vòng trường

6. Xếp loại chuyên môn cuối năm

 

B. ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA

I/ Danh hiệu LĐTT

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt và vượt chỉ tiêu.

- Dạy ứng dụng công nghệ thông tin đủ số tiết theo quy định, tích cực sử dụng phương tiện và tự làm đồ dùng dạy học.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ.

- Có đạo đức lối sống lành mạnh.

·        Các trường hợp được xét LĐTT:

- Đối tượng nghỉ thai sản theo chế độ nhà nước quy định.

- Cá nhân đi học, bồi dưỡng dưới 1 năm: chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và vẫn đảm nhiệm tốt công việc được giao thì được xét LĐTT và hình thức khen thưởng khác.

- Các trường hợp đi đào tạo từ 1 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xếp tương đương danh hiệu “ Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khác.

- Đối với cá nhân chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm bình xét khen thưởng cho các nhân đó, trên cơ sở có ý kiến xác nhận của đơn vị cũ (Đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ 06 tháng trở lên)

II/ Chiến sĩ TĐCS

- Là những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trong số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT.

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới, áp dụng sáng kiến cải cách lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Là Hiệu trưởng phải đạt 85% các tiêu chí trong toàn bộ kế hoạch do hội đồng biểu quyết trong hội nghị cán bộ- viên chức, chỉ đạo tốt các hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội hóa giáo dục. Tích cực xây dựng cơ sở vật chất tạo cảnh quan cho nhà trường ngày càng đổi mới.

- Là phó hiệu trưởng phải đạt 85% các chỉ tiêu theo cá hoạch được đảm nhiệm, làm chuyển biến chuyên môn của nhà trường, của tổ, tích cực xây dựng cơ sở vật chất.

- Số ngày nghỉ không quá 12 ngày thực dạy/ năm.

- Kết quả kiểm tra chuyên môn phải đạt loại tốt (Giờ dạy khá trở lên, hồ sơ tốt)

III/ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

- Là cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu” Chiến sĩ thi đua cơ sở”

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tác dụng ảnh hưởng đối với tỉnh.

- Công tác kiêm nhiệm phải đạt loại tốt.

IV/ Các trường hợp không xét thi đua

- Không đăng kí thi đua.

- Nghỉ quá thời gian quy định (40 ngày làm việc trở lên), mới tuyển dụng dưới 10 tháng.

- Những trường hợp bị kỉ luật từ khiển trách trở lên, bị xử phạt hành chính.

 

  Nơi nhận:                                                                                       Sông Đốc, ngày 25 tháng 9  năm 2014

- HĐTĐ-KT

- Các ông(bà) tổ trưởng                                                                                         CHỦ TỊCH HĐTĐ - KT

- Lưu Văn phòng                                                                                                             (Đã ký)
                                                                                                                                  NGUYỄN TẤN NGUYÊN

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                

                                                                                                   NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Tác giả bài viết: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thông tin đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018
  Các em xem chi tiết Tại đây
  Báo sai sót cho Thầy Thành. Hạn chót 20/04/2018.

 • Thi nghề Tin học văn phòng lớp 11
  Thời gian: 7h00 ngày 22/04/2018
  Địa điểm: Trường THPT Sông Đốc.
  Lưu ý: Các em học sinh lớp 11 tham gia theo danh sách trên Bảng thông báo

UBND Tỉnh Cà Mau
Đề án tuyển sinh 2017
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
HS đăng nhập thi Quốc Gia
Trường học kết nối
Văn bản điện tử
Bộ Giáo dục - Đào tạo

04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:103 | lượt tải:18

O1 /2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao

Lượt xem:362 | lượt tải:20

31/2017/TT-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Lượt xem:701 | lượt tải:22

5855/BGDĐT-GDCTHSSV

Về việc phát động hưởng ứng Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018

Lượt xem:147 | lượt tải:20

5814/BGDĐT-GDTrH

Về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018

Lượt xem:750 | lượt tải:286

Thống kê

 • Đang truy cập64
 • Hôm nay2,899
 • Tháng hiện tại62,823
 • Tổng lượt truy cập2,301,281
Tình yêu:Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên điều kỳ diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người.Makarenko
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây