KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GĐ 2016-2020

Chủ nhật - 21/02/2016 21:50

         SỞ GD&ĐT CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số: 33/KH-THPT                                Sông Đốc, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC

GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

            Trường THPT Sông Đốc được thành lập theo quyết định số: 539/QĐ-CTUB, ngày 07 tháng 8 năm 2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Quá trình hình thành và phát triển của trường trong 13 năm qua với những chặng đường đầy thử thách, khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những tồn tại, và kết quả đạt được trong những năm gần đây đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành; đã, đang và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của cha mẹ và học sinh Thị trấn Sông Đốc và các xã lân cận.

Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu trưởng, ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược của trường THPT Sông Đốc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch phát triển Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020 nhằm phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

          1. Điểm mạnh:

          a) Đội ngũ: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 56 người:

          + Ban giám hiệu: 03 người, trong đó có 01 hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng (nữ 01).

          + Giáo viên: 46 người.

          + Nhân viên: 07 người.

          - Trình độ đào tạo chuyên môn nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên: 100% đạt chuẩn, chưa có giáo viên trên chuẩn, 01 cán bộ quản lý đạt trình độ thạc sĩ.

          - Chi bộ nhà trường có: 25 đảng viên, nữ: 09.

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, có trách nhiệm, nhiệt tình, yêu nghề và gắn bó với trường.

          - Ban lãnh đạo trường có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà trường.

          Kết quả xếp loại giáo viên về các mặt từ năm học 2010-2011 đến  năm học 2014-2015:

Năm học

SL giáo viên/ Đảng viên

SL GVG vòng trường

SL GVG vòng tỉnh

SL

TT

SL CSTĐ cấp cơ sở

SL CSTĐ cấp tỉnh

SL Giấy khen

SL Bằng khen

Chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên

Công chức loại khá trở lên

Đảng viên xếp mức 2 trở lên

Đảng viên xếp mức 2 trở lên

2010-2011

39/9

8

0

27

12

1

10

1

39

39

9

9

2011-2012

39/15

7

0

27

12

1

10

1

39

39

15

15

2012-2013

40/17

8

0

34

14

1

12

1

40

40

17

17

2013-2014

42/18

7

1

35

13

1

8

3

42

42

18

18

2014-2015

42/21

7

0

32

5

1

1

2

40

42

21

21

 

          b) Học sinh: Sĩ số học sinh năm học 2014-2015: 649 học sinh chia thành 19 lớp (k10: 278- 8 lớp, k11: 188- 6 lớp, k12:183-5 lớp); Đầu năm học 2015-2016: 718 hs với 21 lớp (k10: 331 – 10 lớp, k11: 217 – 6 lớp và k12: 170 – 5 lớp).

          Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm và tỷ lệ tốt nghiệp THPT từ năm học 2010-2011 đến  năm học 2014-2015:

Năm học

Số

lượng

 học sinh

Tổng

 số

lớp

Học lực

Hạnh kiểm

SL HSG vòng tỉnh

Tỉ lệ đỗ TN

Tỉ lệ đỗ CĐ-ĐH

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt-

Khá

TB

Yếu

2010-2011

603

16

2,8

24,9

37,0

31,5

3,8

89,9

8,6

1,5

6

100%

30%

2011-2012

591

16

2,9

21,9

44,2

30,5

0,5

70,1

9,0

0,9

8

100%

35%

2012-2013

599

18

5,2

25,7

42,8

25,5

0,8

92,7

6,7

0,6

7

100%

42%

2013-2014

618

18

4,2

24,8

43,8

25,7

1,5

90,0

9,0

1,0

14

1B

99,5%

27%

2014-2015

621

19

4,5

30,3

39,0

25,3

1,0

91,6

7,9

0,5

7

1V,1Đ

81,3%

20%

 

          c) Cơ sở vật chất:

          - Tổng diện tích mặt bằng 45.000m2, bình quân 68,8m2/1 hs.

          - Phòng học: 16 phòng, có đủ bàn ghế phù hợp lứa tuổi.

          - Phòng học môn Tin học: 02 phòng (49m2/1 phòng), có kết nối Internet.

          - Phòng thư viện: 01 phòng (49m2).

          - Phòng y tế và Đoàn thanh niên: 01 phòng (49 m2).

          - Văn phòng HĐSP và phòng làm việc của Ban lãnh đạo: 03 phòng

          Cơ s vật chất bước đầu đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho hoạt động dạy và học. Các công trình xây dựng thêm về cơ sở vật chất: khu hiệu bộ, san lấp ao phía trước,.....lãnh đạo trường đang tham mưu lãnh đạo Sở GD&ĐT xin kinh phí để hoàn tất.

          2. Điểm hạn chế:

          - Ban Lãnh đạo chưa có điều kiện để tuyển chọn được nhiều giáo viên có năng lực chuyên môn cao.

          - Ban Lãnh đạo kiểm tra, đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên đôi lúc còn mang tính động viên.

          - Tính chủ động, sáng tạo trong Ban lãnh đạo, quản lý chưa thật cao.

          - Một số ít giáo viên, nhân viên chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thậm chí có giáo viên trình độ chuyên môn còn hạn chế, sự tín nhiệm của học sinh, CMHS và đồng nghiệp còn thấp.

          - Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên chưa đồng đều. Vẫn còn giáo viên, nhân viên chậm đổi mới, hiệu quả giáo dục chưa cao, quản lý lớp chưa hiệu quả.

          - Chất lượng học sinh đầu vào khối 10 còn thấp. Số học sinh có học lực yếu, kém còn nhiều, một bộ phận học sinh không có động cơ học tập và rèn luyện đúng đắn, còn thường xuyên vi phạm nội quy.

          - Cơ sở vật chất chưa đầy đủ và đồng bộ; phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ dạy và học còn thiếu nhiều; chưa có khu hiệu bộ, phòng thí nghiệm và các phòng học bộ môn; chưa có sân, bãi tập cho môn Thể dục và GDQP-AN.

          3. Thời cơ:

          - Nhà trường bước đầu đã có sự tín nhiệm của các thế hệ học sinh, CMHS trong khu vực thị trấn Sông Đốc và vùng lân cận.

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, hầu hết có năng lực chuyên môn và kĩ năng sư phạm khá, tốt.

          - Thị trấn Sông đốc được xác định là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Cà Mau. Địa phương có nhiều cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn như: Các nhà máy chế biến cá, bột cá; nhất là Cảng cá và cụm Công nghiệp Sông Đốc chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ là lợi thế không nhỏ cho sự phát triển của giáo dục, đặc biệt Thị trấn Sông Đốc đã được công nhận là đô thị loại 4 ( tháng 12 năm 2013 ) và có khả năng được công nhận thị xã. Do vậy, nhu cầu giáo dục chất lượng cao là rất lớn và ngày càng tăng.

          - Nhà trường được sự quan tâm của lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau, Huyện ủy, UBND huyện Trần Văn Thời; các ban, ngành của địa phương, thị trấn Sông Đốc.

          4. Thách thức:

          - CMHS và xã hội đòi hỏi ngày càng cao với nhà trường về chất lượng giáo dục của học sinh, nhất là trong thời kỳ hội nhập, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

          - Do yêu cầu đổi mới giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đòi hỏi ngày càng phải có chất lượng, hiệu quả; nhất là khả năng ứng dụng CNTT, khả năng sáng tạo trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Các nhà trường cùng các bậc học trong khu vực đã có những bước tiến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục sẽ có tốc độ phát triển cao trong thời gian tới.

          5. Xác định những vấn đề ưu tiên:

          - Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận và phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

          - Giáo dục thái độ, động cơ học tập; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

          - Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Tiếp tục ứng dụng CNTT vào giảng dạy, học tập, quản lý. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

          - Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lí, giảng dạy.

          - Huy động các nguồn lực để phát triển nhà trường.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG

          1. Tầm nhìn:

          Là một trong những trường THPT hàng đầu của huyện mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên xuất sắc.

          2. Sứ mệnh:

          Xây dựng môi trường học tập có nền nếp, kỷ luật, trách nhiệm, văn minh và chất lượng tốt, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

          3. Hệ thống giá trị cơ bản:

           Tinh thần trách nhiệm; Đoàn kết, hợp tác; lòng tự trọng, lòng nhân ái; tính trung thực; tính chủ động, sáng tạo và thích ứng; khát vọng vươn lên.

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

          1. Mục tiêu chung:

          Xây dựng thương hiệu nhà trường, có uy tín và ổn định về chất lượng giáo dục; từng bước phấn đấu theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

          2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

          2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên :

          - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 10 đến 15% cán bộ, giáo viên, nhân viên trên chuẩn.

          - Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá Khá, Giỏi trên 80%.

          - Không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

          - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính, tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy, kiểm tra đánh giá, quản lý.

          - 100% cán bộ, giáo viên đổi mới phương pháp quản lý, sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, giảng dạy theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

          2.2. Qui mô phát triển của học sinh:

Năm học

Số lượng học sinh

Tổng số lớp

Học lực

Hạnh kiểm

SL HSG vòng tỉnh

Tỉ lệ đỗ TN

Tỉ lệ đỗ CĐ-ĐH

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt-Khá

TB

Yếu

2015-2016

718

21

2,5

24,0

43,4

28,1

2,0

85,1

13,6

1,3

7

80%

30%

2016-2017

840

23

2,6

24,4

45,0

26,1

1,9

86,3

12,6

1,1

8

85%

31%

2017-2018

910

25

2,7

25,3

46,1

24,1

1,8

87,4

11,7

0,9

8

90%

32%

2018-2019

1000

27

2,8

26,0

47,5

22,1

1,6

88,5

10,8

0,7

9

95%

33%

2019-2020

1150

330

3,0

27,0

48,3

20,2

1,5

90,0

9,5

0,5

10

100%

35%

             2.3. Cơ sở vật chất :

          Phấn đấu đến năm 2020 CSVC đạt yêu cầu của trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ dạy - học nhằm nâng cao hơn chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

          - Năm học 2015-2016: Xin hỗ trợ san lấp mặt bằng, xin hỗ trợ xây dựng nhà để xe cho học sinh.

          - Năm học 2016-2017: Xin hỗ trợ xây dựng hàng rào kiên cố, xây khu hiệu bộ và các phòng chức năng, xây dựng thêm 10 phòng học.

          - Năm học 2017-2018: Sửa chữa, nâng cấp 2 dãi 10 phòng học; hệ thống thoát nước và nâng cấp sân trường.     

          - Năm học 2018-2019: Xin hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

          - Năm học 2019-2020: Xin xây dựng nhà tập đa năng.

Từng bước bổ sung phòng học chuyên môn, thiết bị dạy học, CSVC khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Xây dựng trường Xanh - Sạch - Đẹp, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2.4. Phấn đấu đạt thành tích:

Năm học

SL giáo viên/ Đảng viên

SL GVG vòng trường

SL GVG vòng tỉnh

SL

TT

SL

CSTĐ cấp

cơ sở

Sl

CSTĐ cấp tỉnh

SL

Giấy khen

SL

Bằng khen

Chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên

Công chức loại khá trở lên

Đảng viên xếp mức 2 trở lên

2015-2016

45/25

7

 

33

5

1

1

1

47

47

25

2016-2017

52/27

8

1

36

5

1

1

1

52

52

27

2017-2018

56/29

9

1

39

6

1

1

2

56

56

29

2018-2019

61/31

10

 

43

7

1

2

2

61

61

31

2019-2020

68/33

11

2

48

7

1

2

2

68

68

33

Giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.

 3. Phương châm hành động :

“Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường” và  “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong giáo dục học sinh:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học thông dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh. Các phương pháp dạy học thông dụng bao gồm 3 nhóm truyền thống:

+ Dùng lời: như thuyết trình (Giảng giải, diễn giải, giảng thuật), đàm thoại, đọc, mô tả, làm việc với SGK.

+ Trực quan: như sử dụng bản đồ, tranh ảnh, hình vẽ, phim ảnh, mô hình, hiện vật.

+ Thực hành: như làm thí nghiệm, hoàn thành bài tập thực tế, quan sát thực tế và ghi chép số liệu theo yêu cầu.

- Tích cực sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề hoặc dạy học dựa trên vấn đề. Đó là việc đưa học sinh vào tình huống có vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận vấn đề.

- Tăng cường vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại, đề cao chủ thể nhận thức của học sinh. Các phương pháp dạy học hiện đại như :

+ Khảo sát, điều tra.

+ Thảo luận: thảo luận nhóm, thảo luận nhóm ghép đôi, thảo luận chung toàn lớp.

+ Động não.

+ Tranh luận.

+ Báo cáo (chuẩn bị báo cáo, xây dựng báo cáo, thuyết trình trước lớp).

- Sử dụng phương tiện dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức của học sinh. Phương tiện dạy học và phương pháp dạy học có sự thống nhất hữu cơ với nhau. Bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống như tranh ảnh, hình vẽ, bản đồ, sơ đồ, SGK, các tài liệu tham khảo, mô hình, hiện vật…là những thiết bị kỹ thuật hiện đại trong dạy học như: phim video giáo khoa, máy vi tính, Projector.

Phối hợp các hình thức dạy học một cách linh hoạt:

- Dạy học trong lớp như dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm.

- Dạy học theo lớp; dạy học ngoài lớp như tham quan, khảo sát, ngoại khoá.

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; bám chuẩn kiến thức, kỹ năng.

- Tích cực bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; phụ đạo học sinh yếu, kém; ôn, luyện thi TNTHPT Quốc gia chu đáo, đạt hiệu quả cao.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ :

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Trong điều kiện cho phép sẽ tuyển bổ sung đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo chất lượng tốt, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo.

- Hàng năm xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Chú trọng đào tạo nâng chuẩn; mở các lớp bồi dưỡng tại đơn vị và khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng.

- Tích cực tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường, tỉnh; giáo viên nghiên cứu khoa học; tăng cường giao lưu học hỏi các đơn vị điển hình trong tỉnh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ.

- Xây dựng nhà trường đạt chuẩn cơ quan văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong nhà trường; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ:

- Thường xuyên bảo dưỡng, tu sửa và phát huy tác dụng cơ sở vật chất hiện có; chú trọng xây dựng trường “xanh, sạch, đẹp”.

- Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, hiện đại đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

- Tham mưu với các cấp để được đầu tư xây dựng bổ sung phòng học bộ môn, phòng chức năng, khu hiệu bộ, nhà công vụ; trang bị các phương tiện, thiết bị dạy học, cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

- Luôn bám theo chuẩn cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia để phấn đấu thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 vào năm 2021. Hướng tới xây dựng nhà trường ngày càng thân thiện, học sinh ngày càng tích cực, chất lượng ngày càng cao.

4. Huy động mọi nguồn lực để phát triển nhà trường :

- Nguồn nhân lực :

+ Bao gồm toàn bộ lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên với năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của từng người tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

+ Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, là vốn quí nhất để phát triển nhà trường. Nhà trường cần có giải pháp tốt nhất để tập hợp, tạo cơ hội cho mọi thành viên của trường phát huy hết khả năng sáng tạo trong hoạt động xây dựng thương hiệu của nhà trường.

- Nguồn lực tài chính :

+ Từ ngân sách nhà nước hàng năm.

+ Từ nguồn giảng dạy thêm, dịch vụ của nhà trường.

+ Nguồn lực từ gia đình học sinh, học sinh hàng năm.

+ Nguồn lực từ xã hội hoá giáo dục: Từ các thế hệ học sinh, PHHS nhà trường; Các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường; từ các doanh nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thiện ý với nhà trường.

- Nguồn lực vật chất hữu hình và vô hình:

+ Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc và các công trình phụ trợ khác.

+ Trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ giảng dạy, công nghệ phục vụ quản lý, giảng dạy, học tập.

+ Truyền thống và tín nhiệm của nhà trường, đội ngũ giáo viên. 

- Nguồn lực thông tin :

+ Là những dữ liệu đã được phân tích và xử lý để phục vụ cho việc ra quyết định hoặc giải quyết các nhiệm vụ nhằm phát triển nhà trường. Thông tin vừa là yếu tố đầu vào, vừa là nguồn dự trữ tiềm năng cho nhà trường.

+ Hệ thống thông tin bao gồm thông tin về mục tiêu, chương trình kế hoạch dạy học; về học sinh, về giáo viên; về các vấn đề tài chính; về cơ sở vật chất của nhà trường; về điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Thông tin xuôi và ngược, thông tin trên và dưới; thông tin trong - ngoài; thông tin ngang; thông tin vĩ mô, thông tin vi mô.

5. Xây dựng “thương hiệu”:

- Xây dựng “thương hiệu”, tín nhiệm của nhà trường với xã hội.

- Xác lập tín nhiệm “thương hiệu” đối với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS.

- Tích cực xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

- Thiết kế logo; từng bước hoàn thiện bài viết về truyền thống nhà trường; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống của nhà trường bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Xây dựng và đưa “quy tắc ứng xử” vào nhà trường để giáo dục.

6. Quan hệ với cộng đồng:

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ tốt với các tập thể, các cá nhân thuộc đơn vị bạn; các cơ quan, đơn vị kinh tế, văn hoá, chính trị-xã hội, doanh nghiệp ở địa phương để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương, khu dân cư để làm tốt công tác tuyên truyền thương hiệu, giáo dục truyền thống.

7. Lãnh đạo và quản lý:

- Lãnh đạo toàn diện, ưu tiên cho những mục tiêu trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên.

- Phân công trách nhiệm cụ thể, toàn diện các mặt công tác.

V. TỔ CHỨC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC (KHCL)

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

- Kế hoạch chiến lược sau khi được thông qua Hội nghị Chi bộ, Hội đồng trường sẽ được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan, quan tâm đến nhà trường.

- Thông tin nội dung cơ bản của KHCL trên trang website của trường.

2. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá:

 - Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược bao gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư ĐTNCSHCM, các tổ trưởng chuyên môn; nhà trường chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện KHCL theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên và cả tập thể Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm điều chỉnh KHCL sau từng giai đoạn triển khai, thực hiện sát với tình hình thực tế của nhà trường. Có thể chia thành các giai đoạn như sau :

+ Giai đoạn 1: Từ 2015 – 2016.

+ Giai đoạn 2: Từ 2017 – 2019.

+ Giai đoạn 3: Từ 2019 – 2020.

- Hiệu trưởng và Ban chỉ đạo thực hiện KHCL có trách nhiệm phổ biến tới mọi đối tượng về KHCL; thành lập ban kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp để thực hiện; tham mưu với lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện KHCL.

- Phó hiệu trưởng, theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Các tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp thực hiện.

- Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ KHCL; kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kì, từng năm học; đề xuất biện pháp thực hiện kế hoạch.

3. Tiêu chí đánh giá:  Bám sát nội dung kế hoạch chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu, phương châm hành động được nêu trong kế hoạch chiến lược để kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện, đánh giá mức độ tiến bộ so sánh các chỉ tiêu cùng kỳ năm sau với năm trước và với mục tiêu đề ra của KHCL.

VI. KẾT LUẬN:

1. Kế hoạch chiến lược là một văn bản có tác dụng định hướng cho sự xây dựng và phát triển giáo dục của nhà trường đúng hướng trong tương lai; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong từng kế hoạch hàng năm.

2. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện rõ sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nhằm mục đích xây dựng cho mình một thương hiệu, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

3. Trong thời kì hội nhập, có nhiều sự thay đổi về kinh tế xã hội, tất nhiên kế hoạch chiến lược của nhà trường sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung. Tuy nhiên bản kế hoạch chiến lược này là cơ sở nền tảng để nhà trường hoạch định chiến lược phát triển giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.

VII. KIẾN NGHỊ :

1. Đối với UBND tỉnh Cà Mau: Quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và kinh phí để nhà trường giải quyết những khó khăn trước mắt về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động giảng dạy và học tập.

2. Đối với UBND huyện Trần Văn Thời, UBND thị trấn Sông Đốc: Hỗ trợ nhà trường trong việc tuyên truyền, quảng bá về nhà trường trong nhân dân địa phương. 

3. Đối với Sở GD&ĐT Cà Mau: Tham mưu với UBND tỉnh tạo mọi điều kiện để trường thực hiện kế hoạch chiến lược đề ra; chỉ đạo và giúp đỡ trường về cách tổ chức và thực hiện.

4. Đối với trường: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh quán triệt đầy đủ kế hoạch chiến lược đã xây dựng và quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch, xây dựng nhà trường xứng đáng với Sứ mệnh, Tầm nhìn và Hệ thống giá trị cơ bản đã đề ra.

                                                                    T/M BAN CHỈ ĐẠO

                                                                   TRƯỞNG BAN

 

                                                                           (Đã ký)

 

 

 

                                                                   NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Tác giả: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:1035 | lượt tải:370

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:1228 | lượt tải:348

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:1984 | lượt tải:722

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:9435 | lượt tải:4204

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:4173 | lượt tải:1455
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại299,023
 • Tổng lượt truy cập13,265,325
Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên.G. Why Melville
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây