KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016

Thứ tư - 05/10/2016 21:17

        SỞ GD&ĐT CÀ MAU                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Trường THPT Sông Đốc                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016

v     Người thực hiện: Nguyễn Tấn Nguyên

v     Công việc phụ trách: Phụ trách chung.

I-/ Đánh giá hoạt động tháng 9/2016

1- Ưu điểm:

- Phân công giáo viên, tổ chức dạy học HKI đúng thời gian quy định.

- Tổ chức BDHSG theo kế hoạch đề ra.

- Hoàn thành hồ sơ dạy thêm, đăng ký học thêm đúng thời gian.

- Chuyên môn đã thực hiện tốt việc khảo sát chất lượng đầu năm, đăng ký chỉ tiêu bộ môn, các kế hoạch của CM thực hiện đúng theo kế hoạch. Nề nếp dạy học tương đối tốt.

- GVCN tham gia đầy đủ các tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt cuối tuần.

- Hoàn thành một số loại HSSS đầu năm như sổ báo giảng, sổ theo dõi tiết học,…

- Kế toán thực hiện tốt một số chính sách cho HS như bảo hiểm, tổng hợp được các khoản thu đầu năm.

- Tổ chức tương đối tốt Đại hội CMHS đầu năm.

2- Hạn chế:

- Tình trạng vi phạm nội quy của học sinh vẫn còn xảy ra như đánh nhau, đi trễ, tỉ lệ chuyên cần chưa tốt,...

- Việc quản lý giờ dạy đã có tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn một số GVBM quản lý chưa tốt (thông qua ý kiến của PHHS, quản lý của lãnh đạo trường).

- Chưa tổ chức được Đại hội Đoàn trường theo kế hoạch do Huyện Đoàn chưa có hướng dẫn.

- Một số HS chưa hoàn thành các khoản đầu năm (43 hs).

II-/ Kế hoạch hoạt động tháng 10/2016

1- Công tác tổ chức:

- Thành lập Ban giám khảo chấm thi GVG vòng trường, Hội đồng khoa học.

- Tổ chức Đại hội Đoàn trường và Hội nghị CC-VC.

- Sắp xếp cho GV mới về (nếu có), sắp xếp cho Gv đi học.

- Thành lập Ban Chỉ đạo về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

2- Coâng taùc chæ ñaïo, kieåm tra hoaït ñoäng chuyeân moân:

- Phát động thi đua trong CB-GV-NV nhân chủ điểm 15/10 & 20/11: Chú trọng công tác hồ sơ, sổ sách; tăng cường nề nếp soạn giảng, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

- Chỉ đạo các tổ trưởng CM tăng cường công tác quản lý giờ dạy trên lớp của GV, kiểm tra việc thực hiện QCCM; thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn; tích cực đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức cho GV đăng ký tham gia các cuộc thi, hội thi do trường, ngành tổ chức như thi GVDG, hội giảng, thi “Thầy và trò cùng vượt khó”,…

- Chỉ đạo chuyên môn tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG 12, tổ chức thi chọn HSG 12 vòng trường, tham gia dự thi cấp tỉnh.

- Tiến hành dạy thêm cho cả 3 khối khi có giấy phép, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở GV.

- Chỉ đạo chuyên môn lập kế hoạch và tổng hợp chất lượng giữa kì 1 (tuần 9).

- Kiểm tra, kí duyệt hồ sơ, sổ sách của các tổ chức, bộ phận (tuần 10)

- Trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức chấm thi GVG vòng trường.

- Chỉ đạo các tổ thực hiện kiểm tra HĐSP vaø chuyeân ñeà theo keá hoaïch. Tổ chức dự giờ đột xuất theo lịch.

- Chæ ñaïo các tổ  hạn chế tối đa số tiết trống, nhắc nhở giáo viên tăng cường việc sử dụng và tự làm thiết bị, đồ dùng giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn HKI, II và năm học; tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017.

- Kiểm tra, nhắc nhở việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

- Thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, hoạt động NGLL theo kế hoạch.

3- Coâng taùc chuû nhieäm:  

- Chỉ đạo việc kiểm tra, đối chiếu và hoàn thành các loại hồ sơ chủ nhiệm, hoàn thành việc cập nhật sơ yếu lý lịch, danh sách trong Sổ điểm lớp, (Ngày 15/10/2016).

- Hoàn thành trang đầu Sổ học bạ khi khi nhận học bạ mới, (Ngày 29/10/2016).   

- Chæ ñaïo vieäc hoàn thành tổng hợp kết quả giữa kỳ và gửi cho PHHS thông qua sổ liên lạc điện tử (tuần 10).

- Tổ chức cho HS k10+11 đăng ký học thêm, khối 12 đăng ký ôn thi THPT quốc gia 2017.

- Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 15 phút đầu buổi; nhắc nhở nề nếp học tập kể cả học thêm; xử lí dứt điểm, kịp thời các trường hợp vi phạm noäi quy vaø caùc quy ñònh cuûa tröôøng.

4- Đoàn thể:  

4.1. Công đoàn:

- Phát động và theo dõi các phong trào thi đua trong thể LĐ-GV-NV chào mừng các chủ điểm 15/10 & 20/11, tập trung vào công tác thực hiện nề nếp giảng dạy và chất lượng GD.

- Hoàn thành tổng hợp đăng ký thi đua, đề tài sáng kiến kinh nghiệm của CC-VC và NLĐ gửi cho Hội đồng thi đua khen thưởng ngành.

- Tổ chức họp xét và công nhận kết quả thi đua tháng 9 và 10.

- Cùng với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CC-VC đầu năm.

- Chỉ đạo Ban TTND kiểm tra các khoản thu đàu năm (Từ ngày 24 đến 29/10/2016).

- Tổ chức lựa chọn, tập luyện cho GV tham gia cuộc thi “Tiếng hát GV lần 2”.

4.2. Đoàn thanh niên:

- Hoàn thành Đại hội Đoàn trường, xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017.

- Phát động và theo dõi các phong trào thi đua trong chi đoàn giáo viên, chi đoàn học sinh chào mừng các chủ điểm 15/10 & 20/11/2016 đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục cao.

- Kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm nội quy của học sinh.

5- Tài chính:

- Thực hiện chi trả lương kịp thời.

- Chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách để Ban TTND kiểm tra các khoản thu đầu năm.

- Hoàn thành đối chiếu quỹ quí III/2016

6- Lao động, CSVC, thư viện:

- Tổ chức lao động dọn dẹp vệ sinh xung quanh khuôn viên trường.

- Hoàn thành làm rèm; sửa chữa bóng đèn, quạt ở các phòng học kịp thời.

- Tổ chức các hoạt động thư viện theo kế hoạch, đặc biệt là Triển lãm sách năm 2016.

7- Một số cuộc họp trong tháng:

- Họp HĐSP: 15h40’, ngày 07/10/2016.

- Hội nghị CC-VC: 7h30’, ngày 16/10/2016.

                                                                    Sông Đốc, ngày 26 tháng 9 năm 2016

                                                                                          Người lập

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Tấn Nguyên     

Tác giả: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Truyền thống và thành tích của Trường

Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV  với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:1035 | lượt tải:370

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:1228 | lượt tải:347

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:1984 | lượt tải:722

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:9435 | lượt tải:4204

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:4173 | lượt tải:1455
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại299,023
 • Tổng lượt truy cập13,265,217
Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất.S. Doudney
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây