KẾ HOẠCH THÁNG 5 VÀ HÈ 2017

Thứ năm - 27/04/2017 23:40

        SỞ GD&ĐT CÀ MAU                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
 
   
 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5 và hè năm 2017

v    Người thực hiện: Nguyễn Tấn Nguyên

v    Công việc phụ trách: Phụ trách chung

I-/ Đánh giá hoạt động tháng 4/2017:

1-/ Ưu điểm:

- Nề nếp dạy – học đã đi vào nề nếp.

- Thực hiện tương đối tốt các kế hoạch đề ra:

+ Tiếp tục tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém cho khối 10, 11 và 12, tổ chức ôn tập và thi kiểm tra HKII cho khối 12, tổ chức cho HS 12 đăng ký dự thi THPT quốc gia,…

+ Hoàn thành thi nghề PT khối 11,…

+ Tổ chức thi GVCNG cấp trường; nộp hồ sơ đăng ký dự thi GVCNG và thư viện giỏi cấp tỉnh.

+ Kiểm tra CĐ, HĐSP đúng theo kế hoạch,...

- Hoàn thành đối chiếu tài chính, kiểm tra tài chính, cấp lương,…theo kế hoạch.

- Chuyển bàn ghế, tủ,…từ trường CĐSP Cà Mau về trường.

- Các đoàn thể tổ chức tốt các kế hoạch đề ra,…

2-/ Tồn tại:

- Tỉ lệ chuyên cần chưa cao, học sinh bỏ học khá nhiều; việc học ôn thi TN của khối 12, các lớp phụ đạo khối 10, 11 vẫn chưa tốt.

- Nể nếp dạy học chính khóa của một số lớp, một số giáo viên chưa tốt; xuất hiện tình trạng đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

- Một bộ phận học sinh thiếu ý thức học tập.

II-/ Kế hoạch tháng 5/2017:

1-/ Công tác tổ chức:

- Thành lập một số tổ kiểm tra kiểm tra nề nếp chuyên môn cuối năm.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.

2-/ Công tác chỉ đạo, kiểm tra hoạt động chuyên môn:

- Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học đặc biệt những tuần cuối của năm học; thực hiện nghiêm túc PPCT, kế hoạch dạy học.

- Tổ chức tốt ôn thi THPT quốc gia và thi thử đúng kế hoạch, nghiêm túc và có hiệu quả.

- Hoàn thành cập nhật điểm vào sổ điểm lớp hạn chót ngày 08/5/2017 (Khối 12).

- Hoàn thành cập nhật điểm vào phần mềm vietschool hạn chót ngày 18/5/2017 (Khối 10 và 11).

- Hoàn thành cập nhật điểm vào sổ điểm lớp hạn chót ngày 22/5/2017 (Khối 10, 11).

- GVBM 12 tập trung ký học bạ lúc 8h00’, ngày 13/5/2017.

- GVBM k10+11 tập trung ký học bạ trong ngày 27/5/2017.

- Các tổ chuyên môn hoàn thành và nộp kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức, đánh giá chuẩn giáo viên cuối năm, xếp thi đua năm học 2016-2017 (đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng); báo cáo bồi dưỡng thường xuyên; đăng ký phân công chuyên môn năm học 2017-2018 chậm nhất là ngày 30/5/2017.

- Tổ chức kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ thi THPT Quốc gia năm 2017 chính xác, đúng thời gian quy định. Nộp dữ liệu và hồ sơ đăng ký dự thi về Sở trước ngày 06/5/2017.

- Hoàn thành việc kiểm tra dữ liệu thi THPT quốc gia 2017, phiếu xét tốt nghiệp, học bạ ngày 17/5/2017.

- Tổ chức thi thử cho HS khối 12 từ ngày 18 đến 21/5/2017 (theo lịch thi của Sở).

- Tổ chức cho HS đăng ký thi lại, phân công giáo viên dạy thi lại.

- Hoàn thành hồ sơ hướng dẫn tập sự.

- Kiểm tra việc làm và ký học bạ của GVCN, GVBM khối 10, 11, ngày 31/5/2017.

- Các tổ hoàn thành xét thi đua tháng 5 chậm nhất ngày 24/5/2017.

3-/ Công tác chủ nhiệm:

- Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 15 phút đầu buổi; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm; hạn chế học sinh trốn tiết, bỏ học nhất là các buổi ôn thi THPT Quốc gia, những tuần cuối HKII của k10+11.

- Hoàn thành cập nhật HK vào sổ điểm lớp hạn chót ngày 08/5/2017 (Khối 12).

- Hoàn thành cập nhật hạnh kiểm vào phần mềm vietschool hạn chót ngày 18/5/2017 (Khối 10 và 11).

- Cập nhật số buổi nghỉ, xếp loại HK vào sổ điểm lớp chậm nhất ngày 22/5/2017 (Khối 10 và 11).

- GVCN 12 hoàn thành vào học bạ, hạn chót ngày 12/5/2017.

- GVCN khối 10+11 hoàn thành vào học bạ hạn chót ngày 25/5/2017.

- Họp PHHS khối 10 và 11: Lúc 8h00’, ngày 28/5/2017 (Dự kiến).

- Họp PHHS khối 12 trong tuần 34 (Có lãnh đạo trường, GVBM trực tiếp ôn dự).

- Bàn giao học bạ cho Văn thư lúc 8h00’ ngày 30/5/2017 (Khối 10, 11).

4-/ Công tác đoàn thể:   

4.1-/ Công đoàn:

- Triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Tổ chức cho công đoàn viên những văn bản có liên quan đến đánh giá, xếp loại cuối năm, thi đua.

- Cùng với lãnh đạo trường tổ chức buổi bế giảng năm học.

- Hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm và nộp về Sở đúng thời gian quy định.

4.2-/ Đoàn thanh niên:

- Tiếp tục kiểm tra nề nếp học sinh.

- Hoàn thành hồ sơ đoàn, chuyển sinh hoạt đoàn cho hs kịp thời.

5-/ Tài chính:

- Cùng với Văn thư hoàn thành danh sách khen thưởng, giấy khen, phần thưởng cho HS trước ngày 27/5/2017.

- Chi trả lương đúng kế hoạch, chuẩn bị kinh phí để sửa chữa trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

6-/ Lao động, CSVC, văn thư, thư viện:

- Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp.

- Kiểm tra và niêm yết một số phòng bộ môn, phòng học.

- Tổ chức khảo sát, lập dự toán sửa chữa đèn, quạt, nền phòng học,…trước ngày 27/5/2017.

- Văn thư: thu nhận, lưu trữ những hồ sơ, sổ sách thuộc danh mục lưu trữ đúng quy định; tổng hợp kết quả khen thưởng của HS, báo cáo tổng kết năm học,..

- Thư viện: tổ chức thu nhận SGK, STK chậm nhất là ngày 27/5/2017; kiểm kê sách theo quy định (hoàn thành trong nữa đầu tháng 8/2017).

7-/ Các cuộc họp trong tháng:

- Lễ Bế giảng năm học 2016-2017: Lúc 6h45’, ngày 27/5/2017.

- Họp HĐTĐ-KT: 16h30’, ngày 24/5/2017 (xét thi đua các tháng còn lại, thông qua điểm cộng-điểm kiêm nhiệm).

- Họp lãnh đạo mở rộng, HĐTĐ-KT (thông qua đánh giá xếp loại CB-GV-VN, xét thi đua năm học 2016-2017,…) lúc 14h00’, ngày 31/5/2017.

- Họp HĐSP: 14h00’, ngày 02/6/2017.

III-/ Kế hoạch hè 2017:

1-/ Tháng 6/2017:

- Những đồng chí không được phân công làm công tác tuyển sinh, dạy thi lại, coi thi THPT quốc gia năm 2017 được nghỉ hè.

- Nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10: Từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2017 (đợt 1).

- Tổ chức thi lại: Hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

- Nộp báo cáo thành tích (những đ/c được đề nghị khen thưởng từ CSTĐCS trở lên): Hạn chót ngày 07/6/2017.

- Nộp báo cáo tổng kết năm học, các biểu mẫu thống kê về Sở chậm nhất ngày 09/6/2017 (Ly).

- Hộp tờ trình, hồ sơ khen thưởng về Sở (Thầy Duy): Hạn chót ngày 12/6/2017.

2-/ Tháng 7/2016:

- Nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10: Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2017 (đợt 2, nếu có).

- Hoàn thành sửa chữa phòng học, đèn, quạt, hệ thống điện,….

- Hoàn thành biên chế năm học 2017-2018 trước ngày 31/7/2017.

3-/ Tháng 8/2017:

- Họp lãnh đạo mở rộng chuẩn bị cho năm học mới: 8h00’, ngày 07/8/2017.

- Họp HĐSP: Lúc 8h00, ngày 08/8/2017 (Nếu thay đổi, trường sẽ thông báo sau).

- Học sinh nhận lớp (học nội quy, chép TKB,…): Khối 11+12: 8h00’, Khối 10: 14h00’ ngày 10/8/2017.

- Tổ chức ôn tập khảo sát chất lượng bộ môn đầu năm (môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn và tiếng Anh) từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2017.

- Thi khảo sát CLBM đầu năm từ ngày 21/8 đến ngày 23/8/2017.

- Thu các khoản đầu năm học từ ngày 10/8 đến ngày 31/8/2017.

- Cho học sinh mượn sách từ ngày 10/8/2017.

                                                                   Sông Đốc, ngày 26 tháng 4 năm 2017

                                                                                 Người lập KH

 

                                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                               Nguyễn Tấn Nguyên    

 

Tác giả: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:2189 | lượt tải:523

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:2093 | lượt tải:519

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:4493 | lượt tải:1168

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:11398 | lượt tải:4657

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:6168 | lượt tải:1841
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay2,584
 • Tháng hiện tại10,339
 • Tổng lượt truy cập18,279,848
Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra.P. Syrus
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây