RAREM THI ĐUA TỔ VP NĂM HỌC 2014-2015

Thứ tư - 01/10/2014 23:36

    TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           HỘI ĐỒNG TĐ-KT                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

TIÊU CHÍ XẾP LOẠI THI ĐUA TỔ VĂN PHÒNG

Năm học 2014 – 2015

(Ban hành kèm theo quyết định số: 255/QĐ-TDDKT ngày 01/10/2014 của Hiệu trưởng trường THPT Sông Đốc)

PHẦN 1: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Tiêu chí đánh giá: Tổng số điểm (100 điểm).

a. Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (20 điểm).

- Chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật nhà nước.

- Có đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, hòa đồng với mọi người.

- Có tinh thần, thái độ hết lòng phục vụ nhân dân; hết lòng vì học sinh.

- Thực hiện tốt sự phối kết hợp với đồng nghiệp, với nhân dân trong công tác.

b. Tiêu chí 2: Chấp hành kỷ luật, thực hiện ngày, giờ làm việc (20 điểm).

- Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, của các cấp quản lý.

- Thực hiện đúng đủ ngày, giờ làm việc.

c. Tiêu chí 3: Kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục (20 điểm).

- Xây dựng kế hoạch công tác.

- Các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn nghiệp vụ; quản lý hồ sơ học sinh.

d. Tiêu chí 4: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học (40 điểm).

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm (Tổ trưởng, Bí thư CB, Phó BT CB, phụ trách lớp, tham gia các hoạt động hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao......)

2. Trừ điểm trong các trường hợp sau:

a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm các điều cấm đối với giáo viên, nhân viên cán bộ đảng viên: trừ 20 điểm/ lần.

- Thiếu tinh thần trách nhiệm gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân: trừ 10 điểm/ 1 lần.

- Thiếu tinh thần trách nhiệm đối với học sinh: trừ 5 điểm/1 lần.

- Không có tinh thần phối kết hợp với đồng nghiệp, với nhân dân trong công tác: trừ 5 điểm/1 lần.

- Từ chối hoặc không sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác khi có đủ điều kiện, khả năng: trừ 5 điểm/1 lần.

b. Ngày, giờ làm việc; chấp hành kỷ luật:

* Ngày giờ làm việc:

- Nghỉ hiếu, hỉ theo quy định không trừ điểm (3 ngày). Trường hợp đặc biệt sẽ xem xét cụ thể.

- Đi công tác, đi học: không trừ điểm.

- Nghỉ ốm, nghỉ con ốm: không trừ điểm.

+ Phụ nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi được nghỉ 5 ngày/ học kỳ. Trường hợp cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con ốm nặng sẽ xem xét cụ thể.

- Nghỉ việc riêng có báo cáo: Trừ 2 điểm/ ngày, trừ 1 điểm/buổi.

* Chấp hành nội quy, kỷ luật:

- Đi muộn, về sớm: cả đi làm, họp và các hoạt động của trường/buổi.

+ Từ 3 đến 5 phút: Trừ 1 điểm.

+ Từ  6 đến 10 phút: Trừ 2 điểm.

+ Từ 11 đến 15 phút: Trừ 3 điểm.

+ Từ 16 phút trở đi: Trừ 5 điểm.

- Bỏ buổi trực, làm việc: trừ 10 điểm/1 buổi.

- Thực hiện các nội dung công việc không đúng lịch: Trừ 4 điểm/1 lần.

- Nộp các báo cáo, các văn bản muộn: trừ 2 điểm/ 1 lần.

- Không nộp báo cáo: trừ 10 điểm/1 lần.

- Đánh trống không đúng giờ (trễ từ 3 phút trở lên): Trừ 2 điểm/1 lần.

- Làm mất tài sản nhà trường: Trừ 20 điểm/1 lần (Những trường hợp tài sản có giá trị lớn sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định pháp luật hiện hành).

c. Xây dựng kế thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Xây dựng kế hoạch sơ sài, không khoa học: trừ 2 điểm/1 loại.

- Không có kế hoạch: trừ 10 điểm/ 1 loại.

d. Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ được giao:

- Không tham gia các hoạt động giáo dục, các hoạt động đoàn thể: trừ  5 điểm/1 lần.

- Nộp thiếu các loại hồ sơ trong các lần kiểm tra: Trừ 5 điểm/loại/lần.

- Thiếu, bỏ các nội dung trong hồ sơ: trừ 2 điểm/lần.

- Quản lý, đánh giá, xếp loại và cập nhật thông tin hồ sơ không đúng: trừ 5 điểm/1 lần.

- Không có hồ sơ khi được yêu cầu kiểm tra: trừ 15 điểm/1 lần.

- Tổ chức, thực hiện kế hoạch chậm so với yêu cầu: Trừ 5 điểm/1 lần.

- Không tổ chức, thực hiện kế hoạch theo yêu cầu: Trừ 20 điểm/1 lần.

- Bị phê bình trước HĐSP: Trừ 10 điểm/1 lần.

- Bị phê bình trước HĐSP lần thứ 2/HK, không xếp loại LĐTT cuối năm.

*Ghi chú:

- Lãnh đạo có tham gia giảng dạy sẽ bị trừ điểm như giáo viên.

- Thời gian làm việc:

1. Lãnh đạo trực: Sáng: Từ 7h00’ đến 11h15’, chiều: Từ 13h00’ đến 17h15’.

2. Kế toán: Từ 8h00’ đến 11h00’, chiều: Từ 13h00’ đến 17h00’, được nghỉ thứ 5.

3.Văn thư: Từ 8h00’ đến 10h45’, chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’, được nghỉ sáng thứ 7.

4. Bảo vệ ngày: Sáng: Từ 6h45’ đến 11h15’, chiều: Từ 12h45’ đến 17h15’.

5. Bảo vệ đêm: Từ 17h15’ đến 6h45’.

6. Thư viện: Sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’, chiều: Từ 13h00’ đến 17h00’, nghỉ thứ 7.

7. Y tế: Sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’, chiều: Từ 12h45’ đến 16h30’ (Được nghỉ 1 số buổi theo lịch của Phòng khám nhưng phải báo trước cho Lãnh đạo trường, tổ trưởng).

PHẦN 2: XẾP DANH HIỆU THI ĐUA

(Được thực hiện như tiêu chí xếp danh hiệu thi đua của giáo viên)

                                                                                      Sông Đốc, ngày 01 tháng 10 năm 2014

                                                                                                    CHỦ TỊCH HĐTĐ-KT
                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                                   NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Tác giả: NGUYỄN TẤN NGUYÊN

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:1036 | lượt tải:370

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:1229 | lượt tải:348

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:1984 | lượt tải:722

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:9435 | lượt tải:4204

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:4173 | lượt tải:1455
 • Đang truy cập25
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại299,023
 • Tổng lượt truy cập13,265,577
Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu. Song chính nhờ sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước.E. Hemingway
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây