Thêm một số ĐH công bố dự kiến chỉ tiêu TS

Thứ hai - 21/01/2013 09:17

Thêm một số ĐH công bố dự kiến chỉ tiêu TS

Thêm một số ĐH công bố dự kiến chỉ tiêu TS
Một số trường ĐH công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Thí sinh thi TS ĐH năm 2012. Ảnh: gdtd.vn
Thí sinh thi TS ĐH năm 2012. Ảnh: gdtd.vn

Trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến 4500 chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ tiêu này bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh (theo quyết định của Bộ) và từ các trường dự bị ĐH chuyển về.

Trường tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh đăng ký thi tuyển sinh theo ngành với mã quy ước.

Ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA), ngành Quản trị khách sạn và lữ hành định hướng nghề nghiệp (POHE) điểm thi môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

Trường xét tuyển theo 3 nhóm ngành:

Nhóm 1: gồm 9 ngành: Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Bất động sản, Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản trị nhân lực. Nhóm này có điểm sàn chung vào Trường (theo khối thi) và điểm trúng tuyển vào ngành (theo khối thi). Thí sinh đạt điểm sàn vào Trường nhưng không đạt điểm trúng tuyển vào ngành đã dự thi được chuyển sang ngành khác, cùng khối thi, còn chỉ tiêu, có điểm trúng tuyển thấp hơn, nếu thí sinh có nguyện vọng.

Nhóm 2, gồm 7 ngành và lớp E-BBA: (7 ngành gồm: Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế, Kinh tế tài nguyên, Quản trị khách sạn, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Khoa học máy tính). Nhóm này có điểm trúng tuyển vào từng ngành và có thể thấp hơn điểm sàn chung vào trường (mục 1), nhưng không quá 1 (một) điểm. 

Nhóm 3: Các Lớp POHE: điểm trúng tuyển lớp POHE thấp hơn điểm sàn chung vào Trường, nhưng không quá 3 điểm.
 
Sau 1,5 năm, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành trong nội bộ ngành đã trúng tuyển. Điểm xếp chuyên ngành là tổng của điểm trung bình tuyển sinh (hệ số 2) và điểm trung bình chung học tập năm thứ nhất (hệ số 1).

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

Tên trường.
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN

KHA

 

 

4500

I - Các ngành đăng ký tuyển sinh 

 

 

 

 

1. Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

 

D220201

A1,D1

100

2. Kinh tế
Gồm các chuyên ngành:
- Kinh tế và Quản lý đô thị
- Kế hoạch
- Kinh tế phát triển
- Kinh tế và Quản lý môi trường
- Quản lý kinh tế
- Kinh tế và Quản lý công
- Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Kinh tế đầu tư
- Kinh tế quốc tế
- Kinh tế học
- Thẩm định giá
- Hải quan
- Kinh tế lao động
Và lớp chất lượng cao (chỉ tiêu: 55)

 

D310101

A, A1, D1

1200

3. Toán ứng dụng trong kinh tế.
Gồm 2 chuyên ngành:
- Toán kinh tế
- Toán tài chính

 

D110106

A, A1, D1

120

4. Thống kê kinh tế
Gồm 2 chuyên ngành:
- Thống kê kinh tế xã hội
- Thống kê kinh doanh

 

D110105

A, A1, D1

120

5. Kinh tế tài nguyên

 

D110107

A, A1, D1

60

6. Quản trị kinh doanh (QTKD)
Gồm 6 chuyên ngành:
- QTKD quốc tế
- QTKD thương mại
- Thương mại quốc tế
- Quản trị doanh nghiệp
- QTKD tổng hợp
- Quản trị chất lượng
- Các lớp chất lượng cao (chỉ tiêu: 110)

 

D340101

A, A1, D1

800

7. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Gồm 2 chuyên ngành:
- Quản trị du lịch
- Quản trị lữ hành

 

D340103

A, A1, D1

90

8. Quản trị khách sạn
Chuyên ngành Quản trị khách sạn

 

D340107

A, A1, D1

60

9. Marketing 
Gồm 3 chuyên ngành:
- Quản trị marketing
- Quản trị bán hàng
- Truyền thông marketing
- Lớp chất lượng cao (chỉ tiêu: 45)

 

D340115

A, A1, D1

180

10. Bất động sản
Gồm 2 chuyên ngành:
- Kinh doanh bất động sản
- Kinh tế bất động sản và địa chính

 

D340116

A, A1, D1

120

11. Tài chính Ngân hàng
Gồm các chuyên ngành:
- Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính công
- Tài chính quốc tế
- Thị trường chứng khoán
- Bảo hiểm
- Các lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao, lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp (chỉ tiêu: 205)

 

D340201

A, A1, D1

590

12. Kế toán. 
Gồm 2 chuyên ngành:
- Kế toán tổng hợp
- Kiểm toán
- Các lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao (chỉ tiêu: 165)

 

D340301

A, A1, D1

400

13. Quản trị nhân lực

 

D340404

A, A1, D1

180

14. Hệ thống thông tin quản lýGồm 2 chuyên ngành:
- Tin học kinh tế
- Hệ thống thông tin quản lý

 

D340405

A, A1, D1

100

15. Luật
Gồm 2 chuyên ngành:
- Luật kinh doanh
- Luật kinh doanh quốc tế

 

D380101

A, A1, D1

120

16. Khoa học máy tính,
Chuyên ngành Công nghệ thông tin

 

D480101

A, A1,D1

60

17 - Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

 

D110109

A, A1, D1

100

18 - Quản trị khách sạn và lữ hành định hướng nghề nghiệp (POHE)

 

D110110

A1, D1

100

II - Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên trúng tuyển nhập học:
Gồm các lớp chương trình tiên tiến và chất lượng cao; lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp

1 - Các lớp chương trình tiên tiến

 

 

A, A1, D1

220

2- Các lớp chất lượng cao

 

 

A, A1, D1

330

3- Lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp

 

 

A, A1, D1

40

Trường Đại học Hồng Đức dự kiến 1750 chỉ tiêu trong kỳ tuyển sinh 2013. Trường tuyển sinh trong cả nước. Bậc cao đẳng không tổ chức thi, chỉ xét tuyển cho những thí sinh có hồ sơ đăng ký xét tuyển, dựa vào kết quả thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2013 và khối thi tương ứng.

Điểm tuyển tính từng ngành (Riêng các ngành khối Nông-Lâm-Ngư nghiệp tuyển sinh theo khối ngành). Riêng với GD Mầm non: điểm tối thiểu môn năng khiếu phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.

Số

TT

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành đào tạo

Khối thi

 

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

 

 

HDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hệ đào tạo đại học

 

 

 

1750

1

Sư phạm Toán học

 

D140209

A,A1

 

2

Sư phạm Vật lý

 

D140211

A,A1

 

3

Sư phạm Hóa học

 

D140212

A,B

 

4

Sư phạm Sinh học

 

D140213

B

 

5

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

C,D1

 

6

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

C

 

7

Sư phạm Địa lý

 

D140219

A,A1,C

 

8

Sư phạm tiếng Anh

 

D140231

A1,D1

 

9

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

D1,M

 

10

Giáo dục Mầm non

 

D140201

M

 

11

Văn học

 

D220330

C,D1

 

12

Lịch sử (định hướng Quản lý di tích, danh thắng)

 

D220310

C

 

13

Địa lý học (định hướng Quản lý tài nguyên môi trường)

 

D310501

A,A1,C

 

14

Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn du lịch)

 

D220113

A,C,D1

 

15

Xã hội học (định hướng Công tác xã hội)

 

D310301

A,C,D1

 

16

Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự)

 

D310401

A,A1,

B,C,D1

 

17

Công nghệ thông tin

 

D480201

A,A1

 

18

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D580201

A,A1

 

19

Vật lý học (Vật lý ứng dụng)

 

D440102

A,A1

 

20

Kế toán

 

D340301

A,A1,D1

 

21

Quản trị kinh doanh

 

D340101

A,A1,D1

 

22

Tài chính-Ngân hàng

 

D340201

A,A1,D1

 

23

Nông học (định hướng công nghệ cao)

 

D620109

A,A1,B

 

24

Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)

 

D620105

A,A1,B

 

25

Bảo vệ thực vật

 

D620112

A,A1,B

 

26

Lâm nghiệp

 

D620201

A,A1,B

 

II

Hệ đào tạo cao đẳng:

 

 

 

900

1

SP Toán học (Toán - Tin)

 

C140209

A,A1

 

2

SP Hoá học (Hóa - Sinh)

 

C140212

A,B

 

3

SP Sinh học (Sinh-Công nghệ nông nghiệp)

 

C140213

B

 

4

SP Ngữ văn (Văn-Sử)

 

C140217

C,D1

 

5

SP Địa lý (Địa-Sử)

 

C140219

A,A1,C

 

6

Giáo dục Mầm non

 

C140201

M

 

7

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

D1,M

 

8

SP Tiếng Anh

 

C140231

A1,D1

 

9

Kế toán

 

C340301

A,A1,D1

 

10

Quản trị Kinh doanh

 

C340101

A,A1,D1

 

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

A,A1

 

12

Quản lý đất đai

 

C850103

A,A1,B

 

13

Công nghệ thông tin

 

C480201

A,A1

 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo sẽ dự kiến 9600 chỉ tiêu cho năm 2013.

Hệ ĐH, trường chỉ tổ chức thi tuyển hai khối A và D1 (không tổ chức thi khối B, V, H). Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành đào tạo.

Hệ Cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2013 của những thí sinh đã thi các khối A, B, D1, V, H vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Nhà trường lưu ý, thí sinh có nguyện vọng  1 vào hệ CĐ của trường ĐHCNHN nên nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho trường ĐHCNHN và dự thi đợt thi tuyển sinh đại học tại các Hội đồng thi do trường ĐHCNHN tổ chức tại 4 cụm thi (Hà Nội, Vinh, Quy Nhơn, Hải Phòng) để thuận tiện cho việc xét tuyển và gọi nhập học khi trúng tuyển.

Số

TT

- Tên trường;

- Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

 

Tổng chỉ tiêu

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

 

 

9600

 

(Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội); ĐT: (043) 7655121 (Máy lẻ 224) hoặc 043.7650051

Website: http://tuyensinh.haui.edu.vn

DCN

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học:

DCN

 

 

4900

1

 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

DCN

D510201

A

450

2

 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

DCN

D510203

A

300

3

 Công nghệ kỹ thuật Ôtô

DCN

D510205

A

450

4

 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện)

DCN

D510301

A

450

5

 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông).

DCN

D510302

 

390

6

 Khoa học máy tính

DCN

D480101

A

200

7

 Kế toán

DCN

D340301

A,D1

300

8

 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

DCN

D510206

A

100

9

 Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Quản trị kinh doanh Du lịch).

DCN

D340101

A,D1

360

10

 Công nghệ May

DCN

D540204

A

270

11

 Thiết kế thời trang

DCN

D210404

A

100

12

 Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Hóa vô cơ, Công nghệ kỹ thuật Hóa hữu cơ, Công nghệ kỹ thuật Hóa phân tích).

DCN

D510401

A

360

13

 Ngôn ngữ Anh

DCN

D220201

D1

270

14

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

DCN

D510303

A

180

15

 Hệ thống thông tin

DCN

D480104

A

180

16

 Tài chính ngân hàng

DCN

D340201

A,D1

180

17

 Kỹ thuật phần mềm

DCN

D480103

A

180

18

 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

DCN

D220113

D1

180

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng:

 

 

 

4700

1

 Công nghệ chế tạo máy

DCN

C510202

A

450

2

 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

DCN

C510203

A

250

3

 Công nghệ kỹ thuật Ô tô

DCN

C510205

A

450

4

 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử ( Chuyên ngành Kỹ thuật điện).

DCN

C510301

A

540

5

 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử và Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông).

DCN

C510302

A

450

6

 Công nghệ thông tin

DCN

C480201

A

250

7

 Kế toán

DCN

C340301

A,D1

300

8

 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

DCN

C510206

A

150

9

 Quản trị kinh doanh

DCN

C340101

A,D1

200

10

 Công nghệ  May

DCN

C540204

A,B,V,H

200

11

 Thiết kế thời trang

DCN

C210404

A,B,V,H

150

12

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Hóa vô cơ, Công nghệ kỹ thuật Hóa hữu cơ, Công nghệ kỹ thuật Hóa phân tích).

DCN

C510401

A,B

450

13

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện)

DCN

C510201

A

280

14

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

DCN

C510303

A

150

15

 Tài chính – Ngân hàng

DCN

C340201

A, D1

280

16

 Việt Nam học

DCN

C220113

A, D1

150

Trường ĐH Hoa Sen tuyển mới ngành kỹ thuật phần mềm, tuyển khối A, A1, D1, D3 với 80 chỉ tiêu. Trường cũng đang xin phép mở hai ngành khác là ngành thiết kế nội thất, tuyển khối H với 60 chỉ tiêu và ngành quản lý tài nguyên và môi trường, tuyển khối A, B, D1 với 60 chỉ tiêu.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:1042 | lượt tải:374

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:1238 | lượt tải:352

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:2002 | lượt tải:728

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:9456 | lượt tải:4209

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:4205 | lượt tải:1464
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm21
 • Hôm nay5,396
 • Tháng hiện tại58,086
 • Tổng lượt truy cập13,319,645
Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.A. Lunasa
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây