Kế hoạch Chi bộ Tháng 04/2019

Thứ bảy - 06/04/2019 23:37

Kế hoạch Chi bộ Tháng 04/2019

Kế hoạch Chi bộ Tháng 04/2019
Kế hoạch Chi bộ Tháng 04/2019
      ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẦN VĂN THỜI          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    CHI BỘ TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                                          
                                   *                                               Sông Đốc, ngày 02 tháng 4 năm 2019
                       Số: 23-KH/CB                                                                                  
Kế hoạch tháng 4/2019
I. Kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện công tác tháng 3/2019
1. Ưu điểm
1.1. Công tác tư tưởng chính trị
- Tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên vẫn giữ ổn định, chưa có biểu suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, nội quy, quy chế cơ quan, chưa có cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vi phạm đến đức phải xử lý kỷ luật.
1.2. Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Đảng
- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.
- Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và gởi báo cáo cho BTC huyện ủy.
- Đã tổ chức khen thưởng đảng viên có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 theo hướng dẫn của cấp trên.
- Hoàn thành hồ sơ, sổ sách cho UBKT huyện ủy giám sát theo kế hoạch.
- Hoàn thành báo cáo về việc chuyển công tác và hồ sơ chuyển đảng cho đ/c Nguyễn Tấn Nguyên về BTC huyện ủy.
- Hoàn thành các Kế hoạch: kiểm tra, giám sát; học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Hoàn thành việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019.
- Chọn cử 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị huyện ủy biểu dương theo Kế hoạch số 51-KH/HU.
- Đã tiến hành kiểm tra, giám sát 2 đ/c theo kế hoạch và hoàn thành hồ sơ.
- Chọn cử 2 đồng chí tham gia lớp nhận thức về đảng và đã được cấp giấy chứng nhận loại giỏi.
- Đảng viên tham dự buổi học tập chuyên đề năm 2019 tại huyện ủy.
1.3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:
- Công đoàn
 + Tổ chức khá tốt các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày 03/02, 08/3 và 26/3/2019.
+ Tổ chức tốt buổi họp mặt ngày 08/3 đảm bảo vui tươi, tiết kiệm.
+ Tổ chức, triển khai cho công đoàn viên chuyên đề “Học tập và làm theo Bác năm 2019”; tổ chức cho công đoàn viên không phải là đảng viên viết bản cam kết rèn luyện theo mẫu.
+ Hoàn thành thủ tục đổi con dấu công đoàn.
+ Cùng với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế phối hợp, hoàn thành các khoản đóng góp cho Huyện ủy và công đoàn ngành đúng quy định.
- Đoàn thanh niên:
+ Thực hiện khá tốt công tác kiểm tra nề nếp và xử lý học sinh vi phạm.
+ Thực hiện khá tốt chuyên đề sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề. Thực hiện cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho học sinh trong toàn trường.
+ Tổ chức khá tốt hội trại 26/3 và các phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3/2019 và đã tổng kết, phát thưởng.
+ Phối hợp tốt với Sở VHTT tỉnh Cà mau tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền về “Đờn ca Tài tử” năm 2019.
1.4. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
- Thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, trong đó có một số công việc nổi bật sau:
+ Nề nếp dạy và học ổn định (cả chính khóa và dạy thêm).
+ Tổ chức kiểm tra CĐ, HĐSP nhà giáo theo kế hoạch; hoàn thành thi GVDG cấp trường tiết 2, công nhận kết quả thi.
+ Đạt 3 giải (2 giải ba, 1 khuyến khích) cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh do trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển tổ chức.
+ Đạt 2 giải (1 giải nhì, 1 giải khuyến khích) cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc 2019” do Thư viện tỉnh Cà mau tổ chức.
+ 01 học sinh được lọt vào vòng bán kết hội thi “Ước mơ thứ 7” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.
+ Tổ chức hướng nghiệp, hướng dẫn cho học sinh 12 đăng ký môn thi tự chọn, hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi,…
+ Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 26/3 (7 tiết).
+ Tổng hợp kết quả 2 mặt giáo dục giữa kỳ 2.
+ Chọn đội tuyển điền kinh và taekwondo huấn luyện, hoàn thành thủ tục, hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời gian và hướng dẫn của Sở.
2. Hạn chế
- Tỉ lệ chuyên cần không cao, còn hiện tượng bỏ tiết, nghỉ học không phép.
- Một số đảng viên nộp bản đăng ký học tập và làm theo Bác còn chậm so với kế hoạch đề ra.
- Nề nếp học tập, thực hiện nội quy của một số lớp chưa tốt, tỉ lệ chuyên cần chưa cao ở một số lớp học thêm.
- Việc cập nhật BHYT của HS thuộc địa bàn thị trấn Sông Đốc quá chậm; thu học phí HKII, BHYT của HS còn chậm.
- Chăm sóc cây xanh chưa được tốt.
II. Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 4/2019
1. Công tác tư tưởng chính trị
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, các văn bản chỉ đạo, điều hành của ngành, các quy chế, quy định, nội quy của đơn vị, nhất là các quy chế, hướng dẫn thi THPT quốc gia năm 2019.
- Tiếp tục ổn định tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên, không để xảy ra hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm đạo đạo đức nhà giáo.
- Chi bộ lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, nội quy, quy chế cơ quan.
- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết tháng 3 của Chi bộ.

2. Công tác tổ chức - xây dựng, phát triển Đảng
2.1. Công Công tác tổ chức
- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.
- Xác nhận lý lịch của người xin vào Đảng đối với quần chúng Phạm Thị Thanh Ngà trình Đảng bộ thị trấn Sông Đốc phê duyệt.
- Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách cho UBKT huyện ủy giám sát trong tháng 3 và 4/2019.
2.2. Công tác phát triển Đảng
- Trong sinh hoạt chi bộ, trong thực hiện nhiệm vụ được giao tất cả đảng viên hãy nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực tham gia đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng nghị quyết, xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 13-KH/CB, ngày 05/3/2019 về sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm về nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ năm 2019 của Chi bộ. Chuẩn bị và tổ chức tốt đợt sinh hoạt chuyên đề cao điểm tháng 4/2019 (Tổ chức vào lúc 15h40’, ngày 19/4/2019).
2.3. Công tác kiểm tra – Giám sát:
- Giao đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo, phó bí thư Chi bộ hoàn thành kết quả kiểm tra, giám sát đảng viên tháng 03/2019 (Chưởng, Thành).
- Giao đ/c Nguyễn Thế Hiệp, TTCM, thành viên tổ kiểm tra, giám sát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên tháng 4 năm 2019 đối với 2 đ/c : Lâm , Tiên.
2.4. Công tác thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2019
- Giao đ/c Phạm Thị Quỳnh Nga, TTCM thực hiện chuyên đề “ Về công tác tự phê bình, phê bình” và báo cáo sau buổi họp chi bộ ngày 05/4/2019.
- Giao đ/c Nguyễn Thế Hiệp, TTCM xây dựng dự thảo chuyên đề tháng 4/2019 và báo cáo vào lúc 15h 40’ ngày 19/4/2019.
4. Công tác lãnh đạo đoàn thể:
4.1. Công đoàn:
Giao đ/c Bùi Quang Trung, chủ tịch Công đoàn, thực hiện một số nội dung sau:
- Vận động, tuyền truyền công đoàn viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành, các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị; ra sức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm học 2018-2019, nhất là việc chuẩn bị ôn kiểm tra chất lượng HKII năm học 2018-2019.
- Chỉ đạo các tổ công đoàn, cùng với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên và kịp thời báo cáo cho Chi ủy chi bộ xem xét, giải quyết.
- Cùng với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế phối hợp, góp phần xây dựng chính quyền, công đoàn ngày càng vững mạnh.
- Tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày 30/4, 01/5 và 19/5/2019.
- Tổng hợp số lượng bản cam kết rèn luyện của công đoàn viên và báo cáo cho chi bộ (chậm nhất ngày 19/4/2019).
- Tổ chức, triển khai cho công đoàn viên chuyên đề “Học tập và làm theo Bác năm 2019”.
4.2. Đoàn thanh niên:
Giao đ/c Nguyễn Cảnh Tiên, bí thư Đoàn thanh niên, thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục giáo dục ý thức chấp hành nội quy nề nếp, chuyên cần học tập, việc thực hiện ATGT cho Đoàn viên, thanh niên; tăng cường công tác kiểm tra nề nếp HS và kiến nghị biện pháp xử lý HS vi phạm đảm bảo có hiệu quả, mang tính giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho học sinh trong toàn trường.
- Tổng kết và rút kinh nghiệm trong việc tổ chức hội trại 26/3/2019.
- Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng ngày 30/4, 01/5 và 19/5/2019, đảm bảo thực chất, có hiệu quả, tổng hợp khen thưởng kịp thời.
- Tham gia tốt các phong trào do Sở và Bộ GD-ĐT tổ chức.
5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên cần tập trung chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm sau
* Đối với công tác chuyên môn: Giao đ/c Trần Thanh Sơn, chi ủy viên, phó hiệu trưởng, chỉ đạo, theo dõi và thực hiện một số nội dung sau
- Phát động thi đua dạy tốt, học tốt trong CB- GV- NV nhân ba chủ điểm trong tháng 04 và 5 (30/04, 01/ 05 và 19/5/2019).
- Chỉ đạo chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy chính khóa, phụ đạo khối 10 và 11, các lớp ôn thi THPT quốc gia năm 2019; Tổ chức tốt việc ôn tập, kiểm tra chất lượng HKII của khối 12, làm điểm, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy chế. Lập kế hoạch ôn tập, kiểm tra HKII khối 10 và 11 nghiêm túc, đạt chất lượng.
- Tổ chức cho HS 12 đăng ký dự thi, nhập dữ liệu thi THPT quốc gia năm 2019 theo kế hoạch của Sở; tiếp tục kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp khối 12, hoàn thành điều chỉnh, sửa chữa những sai sót (nếu có).
- Hoàn thành hồ sơ thi nghề PT khối 11 và gửi về Sở (Hạn cuối ngày 04/4/2019); tổ chức thi nghề khối 11 đúng kế hoạch của Sở và đúng quy chế (Ngày 21/4/2019).
- Thực hiện kiểm tra CĐ và HĐSP nhà giáo đúng kế hoạch.
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, đúng quy định.
* Cơ sở vật chất, tài chính: Giao đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:
- Bố trí lao động dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, chỉ đạo các GVCN thực hiện tốt việc chăm sóc cây xanh, hoa (Đoàn trường sẽ hỗ trợ thực hiện).
- Chỉ đạo Tổ kiểm tra nề nếp tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nề nếp của HS, tiếp tục tổ chức trực cổng, xử lý HS vi phạm.
- Bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theoThông báo khởi công số 24/TB-ODA.
- Chỉ đạo kế toán hoàn thành danh sách, hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập cho HS thuộc diện chính sách đúng quy định.
- Chỉ đạo thủ quỹ đăng nộp tiền quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019 theo Công văn số 600/UBND-VP.
          Trên đây là báo cáo nghị quyết tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 của Chi bộ trường THPT Sông Đốc.


 
Nơi nhận:
- Cấp ủy;
- Đảng viên;
- Lưu tại CB.
                                                                          T/M CHI ỦY CHI BỘ                                                                                                                                             P.BÍ THƯ
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

                                                                           Huỳnh Thị Thu Thảo

   ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẦN VĂN THỜI             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC                                             
                                   *                                               Sông Đốc, ngày 05 tháng 4 năm 2019
                       Số: 24-NQ/CB                                                                                  

NGHỊ QUYẾT
CHI BỘ THÁNG 4/2019
             
Chi bộ trường THPT Sông Đốc tổ chức buổi sinh hoạt thường lệ vào ngày 05 tháng 4 năm 2019, sau khi xem xét và nghe các ý kiến phát biểu của đảng viên trong chi bộ về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 của Chi bộ trường THPT sông Đốc,
QUYẾT NGHỊ
1. Chi bộ trường THPT Sông Đốc nhất trí thông qua Báo cáo, Kế hoạch như sau:
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tháng 3/2019 và kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 của Chi bộ trường THPT Sông Đốc.
- Thống nhất chọn cử 01 tập thể (ĐTN) và  02 đồng chí Nguyễn Thị Bích Chi và Trần Ngọc Thúy đề nghị huyện ủy biểu dương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
2. Giao Chi ủy chi bộ tiếp thu ý kiến của đảng viên, điều chỉnh và ban hành văn bản chính thức để tổ chức thực hiện. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, thành viên cấp ủy, toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng 4/2019.
          Chi ủy chi bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đơn vị tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt kết quả cao nhất những nội dung đã được thông qua. Căn cứ Nghị quyết này các tổ chức, bộ phận triển khai cho toàn thể thành viên của mình thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

 
Nơi nhận:
- Cấp ủy;
- Đảng viên;
- Lưu tại CB.
                                                                          T/M CHI ỦY CHI BỘ                                                                                                                                            P.BÍ THƯ

                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          


                                                       Huỳnh Thị Thu Thảo

 

Tác giả: Huỳnh Thị Thu Thảo

Giai thoại về địa danh Sông Ông Đốc

Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...

THÔNG BÁO

 • Thời khóa biểu
  Áp dụng từ 15/11/2021
  Các em xem chi tiết Tại đây
  GVBM và HS thực hiện theo TKB

 • Lịch học bù
  Ngày 04-05/11/2021
  - Ngày 04/11/2021 học bù vào Chiều thứ 3 (09/11/2021) - theo TKB Thứ 5
  - Ngày 05/11/2021 học bù vào Chiều thứ 4 (10/11/2021) - theo TKB Thứ 6
  Lưu ý: Thời gian bắt đầu từ 13h20.

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Lượt xem:2473 | lượt tải:541

17/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lượt xem:2231 | lượt tải:555

114/QĐ-THPT

Quyết định thành lập, nội quy, quy chế tiếp công dân

Lượt xem:4875 | lượt tải:1221

4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 4530 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:11784 | lượt tải:4689

148/QĐ-THPT

Quy chế thi đua - khen thưởng Trường THPT Sông Đốc

Lượt xem:6600 | lượt tải:1884
 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay10,698
 • Tháng hiện tại55,728
 • Tổng lượt truy cập19,078,140
Hãy trân trọng tình yêu, bạn sẽ nhận được tất cả. Tình yêu sẽ trường tồn ngay cả khi sức khỏe ngàn vàng của bạn không còn nữa. OG Mandon
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây